Akalasi

  • Definition:Motilitetssjukdom i esofagus som karakteriseras av nedsatt peristaltik i distala 2/3 delarna av esofagus och avsaknad av reaktion från den nedre esofagala sfinktern (LES).
  • Förekomst:Prevalensen verkar vara cirka 10 fall per 100 000 personer.
  • Symtom:Sväljsvårigheter (dysfagi) är huvudsymtomet och förekommer hos cirka 90 %.
  • Kliniska fynd:Finns egentligen inga relevanta kliniska fynd.
  • Diagnostik:Gastroskopi, eventuellt kompletterande röntgen, ger diagnosen.
  • Behandling:Läkemedelsbehandling har endast en övergående effekt. Lapraskopiskt kan myotomi med delvis fundoplikation utföras.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.