Ventrikelcancer

  • Definition:Malign tumör i ventrikeln, 95 % utgörs av adenokarcinom.
  • Förekomst:Antal nya fall i Sverige under 2012−2016 var årligen i medeltal 507 män och 312 kvinnor.
  • Symtom:Ventrikelcancer är asymtomatisk i tidiga stadier, senare tillkommer obehag i epigastriet, viktnedgång, kraftlöshet och sjukdomskänsla.
  • Kliniska fynd:I tidiga faser inga kliniska fynd. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC).
  • Diagnostik:Endoskopi med biopsi ger diagnosen. DT av torax och buk för kartläggning av växt och eventuell spridning. Eventuellt även MRT och/eller ultraljud.
  • Behandling:Kirurgi är den viktigaste behandlingen, och den enda metod som kan bota sjukdomen. Ofta ges cytostatikabehandling både före och efter operationen.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.