Gå direkt till huvudinnehållet

Ventrikelcancer

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Malign tumör i ventrikeln, 95 % utgörs av adenokarcinom.
Förekomst:
Antal nya fall i Sverige under 2012−2016 var årligen i medeltal 507 män och 312 kvinnor.
Symtom:
Ventrikelcancer är asymtomatisk i tidiga stadier, senare tillkommer obehag i epigastriet, viktnedgång, kraftlöshet och sjukdomskänsla.
Kliniska fynd:
I tidiga faser inga kliniska fynd. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC). 
Diagnostik:
Endoskopi med biopsi ger diagnosen. DT av torax och buk för kartläggning av växt och eventuell spridning. Eventuellt även MRT och/eller ultraljud.
Behandling:
Kirurgi är den viktigaste behandlingen, och den enda metod som kan bota sjukdomen. Ofta ges cytostatikabehandling både före och efter operationen.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaksjonsmedarbeider NEL
 1. Murphy MB, Reed V. Stomach cancer. BestPractice, last updated Jan 2016. bestpractice.bmj.com  
 2. Matstrups- och magsäckscancer. Nationellt vårdprogram Regionala cancercentrum i samverkan. 2017. www.cancercentrum.se  
 3. NORDCAN. Cancer i magsäcken. Hämtad 2019-05-29. www-dep.iarc.fr  
 4. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2017. Oslo: Kreftregisteret, 2018. www.kreftregisteret.no.
 5. Layke JC, Lopez PP. Gastric cancer: Diagnosis and treatment options. Am Fam Physician 2004; 69: 1133-40. PubMed  
 6. Hartgrink HH, Jansen EPM, van Grieken NCT, van de Velde CJH. Gastric cancer. Lancet, 2009;374:477-90.
 7. Huang J-Q, Sridhar S, Chen Y, Hunt RH. Meta-analysis of the relationship between Helicobacter pylori seropositivity and gastric cancer. Gastroenterology 1998; 114: 1169-79. Gastroenterology  
 8. Sepulveda AR, Graham DY. Role of Helicobacter pylori in gastric carcinogenesis. Gastroenterol Clin North Am 2002; 31: 517-35. PubMed  
 9. Hunt RH. Will eradication of Helicobacter pylori infection influence the risk of gastric cancer? Am J Med 2004; 117(suppl 5A): 86-91.
 10. Kamangar F, Dawsey SM, Blaser MJ et al. Opposing risks of gastric cardia and noncardia gastric adenocarcinomas associated with helicobacter pylori seropositivity. J Natl Cancer Inst 2006; 98: 1445-52. PubMed  
 11. Fukase K, Kato M, Kikuchi S et al. and for the Japan Gast Study Group. Effect of eradication of Helicobacter pylori on incidence of metachronous gastric carcinoma after endoscopic resection of early gastric cancer: an open-label, randomised controlled trial. Lancet 2008; 372: 392-7. PubMed  
 12. Kuipers EJ. Review article: Exploring the link between Helicobacter pylori and gastric cancer. Aliment Pharmacol Ther 1999; 13 (suppl 1): 3-11.
 13. Schaffalitzky de Muckadell OB. Ulcus pepticum og cancer ventriculi - infektionssygdomme fremkaldt af Helicobacter pylori?. Ugeskr Læger 2002; 164, nr. 50:
 14. Toller IM, Neelsen KJ, Steger M, et al. Carcinogenic bacterial pathogen Helicobacter pylori triggers DNA double-strand breaks and a DNA damage respons in its host cells. Proc Natl Acad Sci 2011; 108: 14944-9. PubMed  
 15. Lee Y-C, Chiang T-H, Chou C-K, et al. Association Between Helicobacter pylori Eradication and Gastric Cancer Incidence: a Systematic Review and Meta-analysis. Gastroenterology. 2016 Jan 30 . pmid: 26836587 PubMed  
 16. Song H, Zhu J, Lu D. Long-term proton pump inhibitor (PPI) use and the development of gastric pre-malignant lesions. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 12: CD010623. PMID: 25464111 PubMed  
 17. Cheung KS, Chan EW, Wong AYS, et al. Long-term proton pump inhibitors and risk of gastric cancer development after treatment for Helicobacter pylori: a population-based study. Gut Online First, published on October 31, 2017. doi:10.1136/gutjnl-2017-314605 DOI  
 18. Rios-Castellanos E, Sitas F, Shepherd NA, Jewell DP. Changing pattern of gastric cancer in Oxfordshire. Gut 1992; 33: 1312-7. Gut  
 19. Stapley S, Peters TJ, Neal RD et al. The risk of oesophago-gastric cancer in symptomatic patients in primary care: a large case-control study using electronic records. Br J Cancer. 2013;108:25-31. PMID: 23257895.
 20. Standardiserade vårdförlopp Förkortade versioner för primärvården. Hämtad 2019-05-29. www.cancercentrum.se  
 21. Endoscopic Classification Review Group. Update on the Paris classification of superficial neoplastic lesions in the digestive tract. Endoscopy. 2005;37(6):570-8. PMID: 15933932 PubMed  
 22. Mabe K, Takahashi M, Oizumi H, et al. Does Helicobacter pylori eradication therapy for peptic ulcer prevent gastric cancer?. World J Gastroenterol 2009; 15: 4290-7. PubMed  
 23. Nationell kvalitetsregisterrapport matstrups- och magsäckscancer. Hämtad 2019-06-27 www.cancercentrum.se  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet