Gå direkt till huvudinnehållet

Outredd dyspepsi och funktionell dyspepsi

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Dyspepsi är ett sammanfattande begrepp för symtom som antas ha sitt ursprung i magsäcken eller tolvfingertarmen. Outredd dyspepsi avser det symtomkluster som en patient presenterar vid första läkarbesöket. Om man inte hittar någon förklaring vid rimlig utredning benämns dyspepsin som funktionell.
Förekomst:
Dyspepsi förekommer i perioder hos 20–40 % av den vuxna befolkningen.
Symtom:
Smärta/obehag eller brännande smärta i epigastriet och/eller mättnadskänsla och uppkördhet efter måltid.
Kliniska fynd:
Normala kliniska fynd vid funktionell dyspepsi.
Diagnostik:
Vid funktionell dyspepsi kan labprover, bilddiagnostik och gastroskopi inte påvisa någon orsak till dyspepsin.
Behandling:
Outredd dyspepsi – om patienten är <50 år och inte har alarmsymtom görs "test and treat" och om Helicobacter pylori-positiv ges trippelbehandling. Funktionell dyspepsi – information om att tillståndet är ofarligt och att det kan vara kopplat till stress. En del blir bättre av att äta mindre, tätare måltider med mindre fett. Eventuellt behandling med H2-blockerare och protonpumpshämmare.
 1. Mounsey A, Barzin A, Rietz A. Functional Dyspepsia: Evaluation and Management. Am Fam Physician. 2020 Jan 15;101(2):84-88. PMID: 31939638 PubMed  
 2. Heading RC. Prevalence of upper gastrointestinal symptoms in the general population: a systematic review. Scand J Gastroenterol Suppl 1999; 231: 3-8. PubMed  
 3. Agréus L. Natural history of dyspepsia. Gut 2002; May;50 Suppl 4: iv2-9.. pmid:11953337 PubMed  
 4. Haug TT, Wilhelmsen I, Berstad A, Ursin H. Life events and stress in patients with functional dyspepsia compared with patients with duodenal ulcer and healthy controls. Scand J Gastroenterol 1995; Jun;30(6): 524-30. pmid: 7569758 PubMed  
 5. Haug TT, Wilhelmsen I, Ursin H, Berstad A. What are the real problems for patients with functional dyspepsia?. Scand J Gastroenterol 1995; Feb;30(2): 97-100. pmid:7732344 PubMed  
 6. Longstreth GF, Lacy BE. Functional dyspepsia in adults. UpToDate, last updated Jan 12, 2022. [url]https://www.uptodate.com/contents/functional-dyspepsia-in-adults? UpToDate  
 7. Collen MJ, Loebenberg MJ. Basal gastric acid secretion in non-ulcer dysspepsia with or without duodenitis. Dig Dis Sci 1989; 34: 246-50. PubMed  
 8. George AA, Tsuchiyose M, Dooley CD. Sensitivity of the gastric mucosa to acid and duodenal contents in patients with dyspepsia of unknown origin. Gastroenterology 1991; 101: 3-6. PubMed  
 9. Moayyedi P, Soo S, Deeks J, Delaney B, et al. Eradication of Helicobacter pylori for non-ulcer dyspepsia. Cochrane Database Syst Rev 2006; 19;(2): CD002096. pmid:16625554 PubMed  
 10. Talley NJ, Hunt RH. What role does Helicobacter pylori play in dyspepsia and nonulcer dyspepsia? Arguments for and against H. pylori being associated with dyspeptic symptoms. Gastroenterology 1997; Dec;113(6 Suppl): 67-77. pmid:9394764 PubMed  
 11. Moayyedi P, Talley NJ, Fennerty MB, Vakil N. Can the clinical history distinguish between organic and functional dyspepsia?. JAMA 2006; Apr 5;295(13): 1566-76. pmid:16595759 PubMed  
 12. Pasricha PJ, Grover M, Yates KP, et al. Functional dyspepsia and gastroparesis in tertiary care are interchangeable syndromes with common clinical and pathologic features. Gastroenterology 2021; 160: 2006-17. PMID: 33548234 PubMed  
 13. Outredd dyspepsi, okomplicerade duodenal- och ventrikelsår samt funktionell dyspepsi (2019). Nationellt vårdprogram från SGF och SFAM genom Agreus L, Lööf L, Simren M, Ekesbo R, Seensalu R, Ehnberg A, Engstrand L, Staël von Holstein C. svenskgastroenterologi.se  
 14. Longstreth GF. Functional dyspepsia--managing the conundrum. N Engl J Med. 2006 Feb 23;354(8):791-3. doi: 10.1056/NEJMp058326. PMID: 16495391 PubMed  
 15. Egenvård och kostomläggning basen vid dyspepsi. Janusinfo. Evidens. Hämtad 2020-10-27 janusinfo.se  
 16. Moayyedi P, Soo S, Deeks J, Delaney B et al. Pharmacological interventions for non-ulcer dyspepsia. Cochrane Database Syst Rev 2006; Oct 18;(4): CD001960. pmid:17054151 PubMed  
 17. SBU. Dyspepsi och reflux. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2007. SBU-rapport nr 185. ISBN 978-91-85413-17-1 www.sbu.se  
 18. Veldhuyzen van Zanten SJ, Cleary C, et al. Drug treatment of functional dyspepsia: a systematic analysis of trial methodology with recommendations for design of future trials. Am J Gastroenterol 1996; 91: 660-73. PubMed  
 19. Ford AC, Luthra P, Tack J, Boeckxstaens GE, Moayyedi P, Talley NJ. Efficacy of psychotropic drugs in functional dyspepsia: systematic review and meta-analysis. Gut. 2017 Mar;66(3):411-420. doi: 10.1136/gutjnl-2015-310721. Epub 2015 Nov 13. PMID: 26567029 PubMed  
 20. Ferreira GE, Abdel-Shaheed C, Underwood M et al. Efficacy, safety, and tolerability of antidepressants for pain in adults: overview of systematic reviews. BMJ. 2023 Feb 1;380:e072415. doi: 10.1136/bmj-2022-072415. PMID: 36725015 PubMed  
 21. Ford AC, Tsipotis E, Yuan Y, Leontiadis GI, Moayyedi P. Efficacy of Helicobacter pylori eradication therapy for functional dyspepsia: updated systematic review and meta-analysis. Gut. 2022 Jan 12:gutjnl-2021-326583. doi: 10.1136/gutjnl-2021-326583. Epub ahead of print. PMID: 35022266 PubMed  
 22. Heaney A, Collins JS, Watson RG, et al. A Prospective randomised trial of a "test and treat" policy versus endoscopy based management in young Helicobacter pylori positive patients with ulcer-like dyspepsia, referres to a hospital clinic. Gut 1999 Aug;45:186-90. PubMed  
 23. Jackson JL, O`Malley PG, Tomkins G, Balden E, Santoro J, Kroenke K. Treatment of functional gastrointestinal disorders with antidepressant medications: a meta-analysis. Am J Med 2000; 108:65-72. PubMed  
 24. Soo S, Moayyedi P, Deeks J, Delaney B, Lewis M, Forman D. Psychological interventions for non-ulcer dyspepsia. Cochrane Database Syst Rev 2004. pmid:14973988 PubMed  
 25. Talley NJ, Ford AC. Functional Dyspepsia. N Engl J Med. 2015 Nov 5;373(19):1853-63. PMID: 26535514 PubMed  
 26. Haug TT, Wilhelmsen I, Svebak S, Berstad A, Ursin H. Psychotherapy in functional dyspepsia. J Psychosom Res 1994; 38: 735-44. PubMed  
 27. Agreus L, Borgquist L, Tsoposidis A, Wallenius V, Kostic S, Lundell L, Lindberg G. Stor överförskrivning och ökat bruk av protonpumpshämmare Significant over- and misuse of PPIs. Lakartidningen. 2021 Jul 1;118:20220. Swedish. PMID: 34216475 PubMed  
 • Lars Agréus, professor och distriktsläkare, Öregrunds vårdcentral
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim