Magsår

Sammanfattning

 • Definition:Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen orsakad av bakterien Helicobacter pylori (Hp) eller användning av ulcerogena läkemedel.
 • Förekomst:Ungefär 10 % av befolkningen kommer under sin livstid att utveckla sår, förekomsten är avtagande.
 • Symtom:Symtomen varierar från person till person. Episodiska buksmärtor som ofta lindras med mat och antacida. Vissa har nattliga smärtor.
 • Kliniska fynd:Inga specifika kliniska fynd.
 • Diagnostik:Serologiskt test detekterar Hp-infektion. Gastroskopi bekräftar sår.
 • Behandling:Behandlingen består av trippelbehandling med protonpumpshämmare plus två antibiotika.

Basfakta

Definition

 • Magsår (ulkussjukdom) är sår i slemhinnan (mukosan) i magsäcken eller proximala duodenum.
 • Magsårssjukdom innefattar duodenalsår och ventrikelsår.
 • Magsårssjukdom uppfattas i dag som en infektionssjukdom förorsakad av bakterien Helicobacter pylori (Hp):
  • Undantag: minst 25 % av ventrikelsåren och en liten del av duodenalsåren förorsakas av NSAID och salicylater
 • Patienter som tidigare har diagnostiserats med magsår och som inte har blivit kvitt Hp har per definition fortsatt magsårssjukdom:
  • Undantag: fall där orsaken är användning av sårframkallande (ulcerogena) läkemedel
 • Se separat dokument om magsårskomplikationer.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.