Komplikationer till magsår

 • Definition: Fyra viktiga typer av komplikationer förekommer vid magsår: blödning, perforation, penetration och obstruktion/stenos.
 • Förekomst: Blödning är vanligast och ses särskilt efter användning av acetylsalicylsyra, NSAID och kortison och är vanligare hos patienter som är äldre. Komplikationer blir ovanligare efter eradikation av H. pylori.  
 • Symtom: Beror på typen av komplikation och kan bestå av blodiga kräkningar, melena, buksmärtor, peritonitsymtom och tecken på ventrikelretention.
 • Kliniska fynd: Beror på typen av komplikationen. Vid perforation kan ett chocktillstånd utvecklas. 
 • Diagnostik: Kan bestå av gastroskopi, översiktsröntgen och CT. 
 • Behandling: Ofta krävs medicinsk och endoskopisk behandling av tillståndet. Ibland kan expektans vara tillräcklig medan kirurgi behövs hos andra personer. 

Basfakta

Definition

 • Det finns fyra svårare komplikationer till magsår:
  • Blödning
  • Perforation
  • Penetration
  • Obstruktion/stenos
 • Komplikationer kan uppstå hos patienter med magsår oavsett etiologi.1
 • Stora sår och sår i pyloruskanalen kan ge högre risk för komplikationer.
 • Under magsår räknas även sår i duodenum, i enighet med SBU:s rapport om magsår (2011).2

Akut handläggning

Blödning

Perforation

Penetration

Obstruktion

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.