Gå direkt till huvudinnehållet

Komplikationer till magsår

Senast reviderad:


Definition:
Fyra viktiga typer av komplikationer förekommer vid magsår: blödning, perforation, penetration och obstruktion/stenos.
Förekomst:
Blödning är vanligast och ses särskilt efter användning av acetylsalicylsyra, NSAID och kortison och är vanligare hos patienter som är äldre. Komplikationer blir ovanligare efter eradikation av H. pylori.  
Symtom: 
Beror på typen av komplikation och kan bestå av blodiga kräkningar, melena, buksmärtor, peritonitsymtom och tecken på ventrikelretention.
Kliniska fynd:
Beror på typen av komplikationen. Vid perforation kan ett chocktillstånd utvecklas. 
Diagnostik: 
Kan bestå av gastroskopi, översiktsröntgen och CT. 
Behandling:
Ofta krävs medicinsk och endoskopisk behandling av tillståndet. Ibland kan expektans vara tillräcklig medan kirurgi behövs hos andra personer. 
 1. Quan S, Frolkis A, Milne K, et al. Upper-gastrointestinal bleeding secondary to peptic ulcer disease: Incidence and outcomes. World J Gastroenterol. Dec 14, 2014; 20(46): 17568–17577. doi:10.3748/wjg.v20.i46.17568 DOI  
 2. SBU. Blödande magsår. Rapportnr: 206. 2011. www.sbu.se  
 3. Eisner F, Hermann D, Bajaeifer K, et al. Gastric Ulcer Complications after the Introduction of Proton Pump Inhibitors into Clinical Routine: 20-Year Experience. Visc Med 2017; 33(3): 221-226. pmid:28785572 PubMed  
 4. Wang YR, Richter JE, Dempsey DT. Trends and outcomes of hospitalizations for peptic ulcer disease in the United States, 1993 to 2006. Ann Surg 2010; 251:51. PubMed  
 5. Sadic J, Borgström A, Manjer J, et al. Bleeding peptic ulcer - time trends in incidence, treatment and mortality in Sweden. Aliment Pharmacol Ther 2009; 30:392. PubMed  
 6. Bashinskaya B, Nahed BV, Redjal N, et al. Trends in Peptic Ulcer Disease and the Identification of Helicobacter Pylori as a Causative Organism: Population-based Estimates from the US Nationwide Inpatient Sample. J Glob Infect Dis 2011; 3:366. PubMed  
 7. Thorsen K, Søreide JA, Kvaløy JT, et al. Epidemiology of perforated peptic ulcer: age- and gender-adjusted analysis of incidence and mortality. World J Gastroenterol 2013; 19(3): 347-54. pmid:23372356 PubMed  
 8. Chan FK, Leung WK. Peptic-ulcer disease. Lancet 2002; 360: 933-41. PubMed  
 9. Vestergård A, Bredahl K, Schaffalitzky de Muckadell OB, Pedersen OB, Møller Hansen J. Blødende peptisk ulcus. Ugeskr Læger 2009; 171: 235. Ugeskrift for Læger  
 10. Winstead NS, Wilcox CM. Erythromycin prior to endoscopy for acute upper gastrointestinal haemorrhage: a cost-effectiveness analysis. Aliment Pharmacol Ther 2007; 26: 1371-7. PubMed  
 11. Laine L. CLINICAL PRACTICE. Upper Gastrointestinal Bleeding Due to a Peptic Ulcer. N Engl J Med 2016; Jun 16;374(24: 2367-76. pmid:27305194 PubMed  
 12. Gralnek IM, Barkun AN, Bardou M. Management of acute bleeding from a peptic ulcer. N Engl J Med 2008; 359: 928-37. PubMed  
 13. Wang CH, Ma MH, Chou HC, et al. High-dose vs non-high-dose proton pump inhibitors after endoscopic treatment in patients with bleeding peptic ulcer: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med 2010; 170: 751-8. PubMed  
 14. Lau JY, Leung WK, Wu JC, et al. Omeprazole before endoscopy in patients with gastrointestinal bleeding. N Engl J Med 2007; 356: 1631-40. New England Journal of Medicine  
 15. Suerbaum S, Michetti P. Helicobacter pylori infection. N Engl J Med 2002; 347: 1175-86. New England Journal of Medicine  
 16. Barkun AN, Bardou M, Kuipers AJ, et al. International consensus recommendations on the management of patients with nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. Ann Intern Med 2010; 152: 101-13. Annals of Internal Medicine  
 17. Gisbert JP, Khorrami S, Carballo F et al. H. pylori eradication therapy vs. antisecretory non-eradication therapy (with or without long-term maintenance antisecretory therapy) for the prevention of recurrent bleeding from peptic ulcer. Cochrane Database Syst Rev, issue 2, 2004. The Cochrane Library  
 18. Läkemedel som kan öka risken för fallskada eller mag-tarmblödning hos äldre. Fokus på antidepressiva läkemedel. Socialstyrelsen 2016-6-60 www.socialstyrelsen.se  
 19. Hilton D, Iman N, Burke GJ, Moore A, O'Mara G, Signorini D, et al. Absence of abdominal pain in older persons with endoscopic ulcers: a prospective study. Am J Gastroenterol 2001; 96: 380-4. PubMed  
 20. Läkemedelsverket. Begränsning i användning av kinoloner och fluorokinoloner. 2018. lakemedelsverket.se lakemedelsverket.se  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Henrik Forssell Docent och överläkare, Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona