Eosinofil gastroenterit

  • Definition:Eosinofil gastroenterit är ett inflammatoriskt tillstånd i mag-tarmkanalen som kännetecknas av eosinofil infiltration.
  • Förekomst:Tillståndet är sällsynt, med en prevalens på 5,1–8,4 per 100 000 personer i USA.
  • Symtom:Kliniskt kännetecknas tillståndet oftast av ospecifika symtom i form av magsmärtor och diarré.
  • Kliniska fynd:Inga specifika.
  • Diagnostik:Särskilda diagnoskriterier finns. Histologi med bild på eosinofil infiltration behövs för diagnos.
  • Behandling:Består av kostförändringar/-eliminering och steroidbehandling. Andra, icke välbeprövade, behandlingsalternativ finns.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.