Gå direkt till huvudinnehållet

Eosinofil gastroenterit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Eosinofil gastroenterit är ett inflammatoriskt tillstånd i mag-tarmkanalen som kännetecknas av eosinofil infiltration.
Förekomst:
Tillståndet är sällsynt, med en prevalens på 5,1–8,4 per 100 000 personer i USA.
Symtom:
Kliniskt kännetecknas tillståndet oftast av ospecifika symtom i form av magsmärtor och diarré.
Kliniska fynd:
Inga specifika.
Diagnostik:
Särskilda diagnoskriterier finns. Histologi med bild på eosinofil infiltration behövs för diagnos.
Behandling:
Består av kostförändringar/-eliminering och steroidbehandling. Andra, icke välbeprövade, behandlingsalternativ finns.
 1. Qvigstad G, Viset T, Fougner R.Eosinofil gastroenteritt. Tidsskr NorLaegeforen. 2011; 131(4):353-356 PubMed  
 2. Gonsalves N. Eosinophilic gastroenteritis. UpToDate, last updated Mar 02, 2017. UpToDate  
 3. Desai TK, Stecevic V, Chang C, Goldstein NS, Badizadegan K, Furuta GT. Association of eosinophilic inflammation with esophageal food impaction in adults. Gastrointestinal Endoscopy 2005; 61: 795-801. PubMed  
 4. Bonis PAL, Furuta GT. Clinical manifestations and diagnosis of eosinophilic esophagitis. UpToDate, last updated Jun 05, 2018. UpToDate  
 5. Mansoor E, Saleh MA, Cooper GS.. Prevalence of Eosinophilic Gastroenteritis and Colitis in a Population-Based Study, From 2012 to 2017. Clin Gastroenterol Hepatol 2017; 15(11): 1733-1741. pmid:28603057 PubMed  
 6. Jensen ET, Martin CF, Kappelman MD, et al. Prevalence of Eosinophilic Gastritis, Gastroenteritis, and Colitis: Estimates From a National Administrative Database. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016; 62(1): 36-42. pmid:25988554 PubMed  
 7. Lucendo AJ. Eosinophilic diseases of the gastrointestinal tract. Scand J Gastroenterol 2010; 45: 1013-21. PubMed  
 8. Klein NC, Hargrove RL, Sleisenger MH, et al. Eosinophilic gastroenteritis. Medicine (Baltimore) 1970; 49(4): 299-319. pmid:5426746 PubMed  
 9. Alhmoud T, Hanson JA, Parasher G. Eosinophilic Gastroenteritis: An Underdiagnosed Condition. Dig Dis Sci 2016; 61(9): 2582-92. pmid:27234270 PubMed  
 10. Rached AA, Hajj WE. Eosinophilic gastroenteritis: Approach to diagnosis and management. World J Gastrointest Pharmacol Ther 2016; 7(4): 513-523. pmid:27867684 PubMed  
 11. Prussin C, Gonsalves N, Eosinophilic gastroenteritis, UpToDate May 2013, http://www.uptodate.com/contents/eosinophilic-gastroenteritis UpToDate  
 12. Gonsalves N, Doerfler B, Yang GY, et al. A Prospective Clinical Trial of Six Food Elimination Diet or Elemental Diet in the Treatment of Adults with Eosinophilic Gastroenteritis. Gastroenterology. 2009;136(5):A280–A280
 13. Melas N. Eosinofil gastrointestinal sjukdom – tillstånd med skiftande symtom Eosinophilic gastrointestinal disease - a rare condition of unknown cause. Lakartidningen. 2022;119:21118. PMID:35403208. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Kurt Østhuus Krogh, specialist inom barnsjukdomar, barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim Olavs Hospital, Trondheim
 • Ingard Løge, specialist inom allmänmedicin, redaktör NEL