Dieulafoy-lesion

  • DEFINITION:Recidiverande, intermitterande och eventuellt livshotande blödningar i mag-tarmkanalen på grund av ruptur i en icke exponerad submukös artär.
  • FÖREKOMST:Sällsynt tillstånd.
  • SYMTOM:Recidiverande episoder med blodiga kräkningar och/eller melena.
  • KLINISKA FYND:Eventuellt tecken på hypovolemi.
  • DIAGNOS:Hb, Htc, endoskopi.
  • BEHANDLING:Endoskopisk behandling. 

Basfakta

Definition

  • Dieulafoy-lesion (även kallad exulceratio simplex) är en ovanlig men välkänd orsak till recidiverande, intermittenta och livshotande blödningar i magtarmkanalen.1
  • Tillståndet orsakas av ruptur av en icke exponerad submukös artär.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.