Gå direkt till huvudinnehållet

Leverskador, läkemedelsorsakade

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Det saknas en gängse definition, men tillståndet har beskrivits som en kemisk skada som resulterar i leverskada.
Förekomst:
Mellan 1 av 10 000 och 1 av 100 000, men sannolikt högre.
Symtom:
Kan variera mellan inga till fulminant leversvikt. Vaga symtom som trötthet, minskad matlust, illamående, obehag i övre högra delen av magen/epigastriet och mörk urin förekommer. 
Fynd:
Oftast få, eventuellt ikterus, smärta i övre magen/epigastriet. Eventuellt utslag, klåda, ömma leder.
Diagnostik:
Uteslutningsdiagnos. Andra orsaker bör uteslutas. Framför allt blodprover och ultraljud är viktiga tilläggsundersökningar. 
Behandling:
Vanligtvis går läkemedelsorsakade leverskador över vid seponering av (alla) läkemedel. Det finns ingen typisk annan behandling vid tillståndet. 
 1. Ye H, Nelson LJ, Gómez del Moral M, et al. Dissecting the molecular pathophysiology of drug-induced liver injury. World J Gastroenterol 2018; 24(13): 1373-1385. pmid:29632419 PubMed  
 2. Navarro VJ, Senior JR. Drug-related hepatotoxicity. N Engl J Med 2006; 354: 731-9. PubMed  
 3. Aithal GP, Watskins B, Andrade RJ, et al. Case definition and phenotype standardization in drug-induced liver injury. Clin Pharmacol Ther 2011; 59(6): 806-15. pmid:21544079 PubMed  
 4. Bell LN, Chalasani N. Epidemiology of idiosyncratic drug-induced liver injury. Semin Liver Dis 2009; 29:337. PubMed  
 5. Aleo MD, Luo Y, Swiss R, et al. Human drug-induced liver injury severity is highly associated with dual inhibition of liver mitochondrial function and bile salt export pump. Hepatology 2014; 60(3): 1015-22. pmid:24799086 PubMed  
 6. Svensk Gastroenterologisk Förenings arbetsgrupp. Utredning av patologiska leverprover, bakgrundsdokumentation. 2012. svenskgastroenterologi.se  
 7. Lee WM. Drug-induced hepatotoxicity. N Engl J Med 2003; 349: 474-85. PubMed  
 8. Goldberg DS, Forde KA, Carbonari DM, et al. Population-representative incidence of drug-induced acute liver failure based on an analysis of an integrated health care system. Gastroenterology 2015; 148(7): 1353-61. pmid:25733099 PubMed  
 9. Yuan L, Kaplowitz N. Mechanisms of drug-induced liver injury. Clin Liver Dis 2013; 17:507. PubMed  
 10. Larson AM. Drugs and the liver: Patterns of drug-induced liver injury. UpToDate, last updated Feb 3, 2011. UpToDate  
 11. Russo MW, Watkins PB. Are patients with elevated liver tests at increased risk of drug-induced liver injury? Gastroenterology 2004; 126: 1477-9. Gastroenterology  
 12. Evans WE, McLeod HL. Pharmacogenomics -- drug disposition, drug targets, and side effects. N Engl J Med 2003; 348: 538-49. New England Journal of Medicine  
 13. Polson J, Lee WM. AASLD position paper: the management of acute liver failure. Hepatology 2005; 41: 1179-97. PubMed  
 14. Bohan TP, Helton E, McDonald I, et al. Effect of l-carnitine treatment for valproate-induced hepatotoxicity. Neurology 2001; 41: 1405-9. Neurology  
 15. Andrade RJ, Lucena MI, Kaplowitz N, et al. Outcome of acute idiosyncratic drug-induced liver injury: Long-term follow-up in a hepatotoxicity registry. Hepatology 2006; 44(6): 1581-8. pmid:17133470 PubMed  
 16. Björnsson E, Olsson R. Outcome and prognostic markers in severe drug-induced liver disease. Hepatology 2005; 42: 481-9. PubMed  
 17. Andrade RJ, Lucena MI, Fernandez MC, et al. Drug-induced liver injury: an analysis of 461 incidences submitted to the Spanish registry over a 10-year period. Gastroenterology 2005; 129: 512-21. Gastroenterology  
 18. Svensk gastroenterologisk förening. Utredning av patologiska leverprover. 2019-03-25. svenskgastroenterologi.se  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Hanns-Ulrich Marschall, professor och överläkare, Medicinkliniken gastrosektionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg