Leversjukdom, alkoholrelaterad

Sammanfattning

 • Definition:Leverförändringar (oftast fettlever/steatos) och -skada på grund av intag av alkohol. Alkoholhepatit är en typisk komplikation som kännetecknas av framför allt ikterus. 
 • Förekomst:Förekommer enbart hos patienter som intar höga mängder alkohol. 
 • Symtom:Vid steatos inga symtom. Vid utveckling av fibros/cirros kan specifika symtom/fynd som tillhör det tillståndet tillkomma. 
 • Kliniska fynd:Eventuellt förstorad lever. Vid utveckling av fibros/cirros kan specifika symtom/fynd som tillhör det tillståndet tillkomma. 
 • Diagnostik:Leverprover kan ge stöd åt diagnosen men inte påvisa/avfärda den. Ultraljud kan övervägas för differentialdiagnostik. Leverfunktionsprover, särskilt vid avancerad leversjukdom.
 • Behandling:Abstinens från alkohol. Behandling och förebyggande av övervikt/fetma, insulinresistens/diabetes, dålig nutrition, tobaksbruk, järnöverskott och hepatit. Vid alkoholhepatit bör remitteras till akutsjukhus för omhändertagande.

Basfakta

Definition

 • Leverförändringar och -skada på grund av intag av alkohol.1
 • Tillståndets allvarlighetsgrad varierar från fettlever, alkoholorsakad hepatit till slutstadiet cirros:
  • Nästan alla som missbrukar alkohol får fettlever, som antas vara ett godartat tillstånd, och bara en liten del får avancerad leversjukdom/levercirros och alkoholhepatit (akut toxisk inflammation)
  • Alkoholhepatit är ett kliniskt tillstånd som kännetecknas av ikterus hos en patient som har skadligt bruk av alkohol 
 • Definitionen av en enhet alkohol skiljer sig mellan olika länder:

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.