Gå direkt till huvudinnehållet

Leversjukdom, alkoholrelaterad

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Leverförändringar (oftast fettlever/steatos) och -skada på grund av intag av alkohol. Alkoholhepatit är en typisk komplikation som kännetecknas av framför allt ikterus. 
Förekomst:
Förekommer enbart hos patienter som intar höga mängder alkohol. 
Symtom:
Vid steatos inga symtom. Vid utveckling av fibros/cirros kan specifika symtom/fynd som tillhör det tillståndet tillkomma. 
Kliniska fynd:
Eventuellt förstorad lever. Vid utveckling av fibros/cirros kan specifika symtom/fynd som tillhör det tillståndet tillkomma. 
Diagnostik:
Leverprover kan ge stöd åt diagnosen men inte påvisa/avfärda den. Ultraljud kan övervägas för differentialdiagnostik. Leverfunktionsprover, särskilt vid avancerad leversjukdom.
Behandling:
Abstinens från alkohol. Behandling och förebyggande av övervikt/fetma, insulinresistens/diabetes, dålig nutrition, tobaksbruk, järnöverskott och hepatit. Vid alkoholhepatit bör remitteras till akutsjukhus för omhändertagande.
 1. Blendis LM. Review article: the treatment of alcoholic liver disease. Aliment Pharmacol Ther 1992; 6: 541-8 PubMed  
 2. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of alcohol-related liver disease. J Hepatol 2018; 69(1): 154-181. pmid:29628280 PubMed  
 3. Global status report on alcohol and health 2018. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. www.who.int  
 4. O'Shea RS, Dasarathy S, McCullough AJ et. al.. Alcoholic liver disease. Hepatology 2010; 51: 307-28. PubMed  
 5. Askgaard G, Fleming KM, Crooks C, et al. Socioeconomic inequalities in the incidence of alcohol-related liver disease: A nationwide Danish study. Lancet 2021. doi:10.1016/j.lanepe.2021.100172 DOI  
 6. Singal AH, Bataller R, Ahn J, et al. ACG Clinical Guideline: Alcoholic liver disease. Am J Gastroenterol 2018; 113(2): 175-194. pmid:29336434 PubMed  
 7. Hart CL, Morrison DS, Batty GD et al. Effect of body mass index and alcohol consumption on liver disease: analysis of data from two prospective cohort studies. BMJ 2010;340:c1240. PMID:20223873. PubMed  
 8. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Stöd för styrning och ledning, 2019. www.socialstyrelsen.se  
 9. Svensk Gastroenterologisk Förening. Utredning av patologiska leverprover. 2019-03-25. svenskgastroenterologi.se  
 10. Sheron N, Moore M, Ansett S, et al . Developing a 'traffic light' test with potential for rational early diagnosis of liver fibrosis and cirrhosis in the community. Br J Gen Pract 2012; 62(602): e616-24. pmid:22947582 PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Hökarängen

Tidigare sakkunniga

 • Hanns-Ulrich Marschall, professor och överläkare, Medicinkliniken gastrosektionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg (skickats för granskning)