Levermetastaser

  • Definition:Spridning av maligna tumörer till levern, oftast från kolorektalcancer.
  • Förekomst:Den vanligaste formen av cancer i levern.
  • Symtom:Länge utan symtom. Efter hand förekommer trötthet, sjukdomskänsla, dåligt allmäntillstånd, tyngdkänsla i buken och frossa.
  • Fynd:Kan bestå av ikterus, stor och knottrig lever, ascites, eventuellt lymfadenopati.
  • Diagnostik:Provtagning bidrar sällan till diagnosen, bilddiagnostik (ultraljud, CT, MR) och biopsi behövs för diagnosen.
  • Behandling:Kurativ eller palliativ behandling, beroende på cancersjukdomens stadium och histologi.

Basfakta

Definition

  • Den största gruppen av maligna tumörer i levern utgörs av metastaser, som oftast härstammar från kolorektalcancer.
  • Vid diagnostillfället för levermetastaser är små metastaser ungefär 2 år gamla och större tre år gamla.
  • Cirka 20 % av patienterna är operabla i kurativt syfte och 30–40 % av dessa kommer att uppnå fem års överlevnad.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.