Leverencefalopati

  • Definition:Ett tillstånd som uppstår vid leversjukdom med cirros och/eller portosystemisk shunting som leder till ett spektrum av neurologiska eller psykiatriska avvikelser som sträcker sig från subkliniska förändringar till koma.
  • Förekomst:Vanligt vid levercirros.
  • Symtom:Varierar från asymtomatisk sjukdom till koma, med olika neuropsykiatriska symtom vid tilltagande grad av sjukdomen. Ofta är sömnstörning ett tidigt symtom.
  • Kliniska fynd:Beror på allvarlighetsgraden. I lindriga fall finns inga tydliga kliniska fynd. 
  • Diagnos:Det finns inga säkra enskilda tester eller specialundersökningar för diagnos, utan den måste baseras på en helhetsbedömning. Andra orsaker behöver uteslutas. 
  • Behandling:Ammoniumsänkande behandling med laktulos/laktitol och eventuellt antibiotika. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.