Gå direkt till huvudinnehållet

Leverencefalopati

Senast reviderad:


Definition:
Ett tillstånd som uppstår vid leversjukdom med cirros och/eller portosystemisk shunting som leder till ett spektrum av neurologiska eller psykiatriska avvikelser som sträcker sig från subkliniska förändringar till koma.
Förekomst:
Vanligt vid levercirros.
Symtom:
Varierar från asymtomatisk sjukdom till koma, med olika neuropsykiatriska symtom vid tilltagande grad av sjukdomen. Ofta är sömnstörning ett tidigt symtom.
Kliniska fynd:
Beror på allvarlighetsgraden. I lindriga fall finns inga tydliga kliniska fynd. 
Diagnos:
Det finns inga säkra enskilda tester eller specialundersökningar för diagnos, utan den måste baseras på en helhetsbedömning. Andra orsaker behöver uteslutas. 
Behandling:
Ammoniumsänkande behandling med laktulos/laktitol och eventuellt antibiotika. 
 1. Hadjihambi A, Arias N, Sheikh M, et al. Hepatic encephalopathy: a critical current review. Hepatol Int 2018; 12(Suppl1): 135-147. pmid:28770516 PubMed  
 2. Wahlin S. Hepatisk encefalopati – det akuta omhändertagandet. Läkartidningen 2016; 113: DPCI. www.lakartidningen.se  
 3. Wijdicks EF. Hepatic Encephalopathy. N Engl J Med. 2016 Oct 27;375(17):1660-1670. PMID: 27783916. PubMed  
 4. Gluud LL1, Vilstrup H, Morgan MY. Non-absorbable disaccharides versus placebo/no intervention and lactulose versus lactitol for the prevention and treatment of hepatic encephalopathy in people with cirrhosis. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Apr 18;4:CD003044. PMID: 27089005. PubMed  
 5. Sharma BC, Singh J, Srivastava S et al. A Randomized Controlled Trial Comparing Lactulose Plus Albumin versus Lactulose alone for Treatment of Hepatic Encephalopathy. J Gastroenterol Hepatol 2016. Epub ahead of print. pmid: 27885712 PubMed  
 6. Bass NM, Mullen KD, Sanyal A, et al. Rifaximin treatment in hepatic encephalopathy. N Engl J Med. 2010 Mar 25;362(12):1071-81 PubMed  
 7. Sanyal A, Younossi ZM, Bass NM, et al. Randomised clinical trial: rifaximin improves health-related quality of life in cirrhotic patients with hepatic encephalopathy - a double-blind placebo-controlled study, Aliment Pharmacol Ther. 2011 Oct;34(8):853-61. PMID: 21848797 PubMed  
 8. Bajaj JS, Schubert CM, Heuman DM, et al. Persistence of cognitive impairment after resolution of overt hepatic encephalopathy. Gastroenterology 2010; 138(7): 2332. pmid:20178797 PubMed  
 9. Riggio O, Ridola L, Pasquale C, et al. Evidence of persistent cognitive impairment after resolution of overt hepatic encephalopathy. Clin Gastroenterol Hepatol 2011; 9(2): 181. pmid:20951832 PubMed  
 10. Bustamante J, Rimola A, Ventura PJ, et al. Prognostic significance of hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis. J Hepatol. 1999;30:890-5. PMID:10365817. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Hanns-Ulrich Marschall, professor och överläkare, Medicinkliniken gastrosektionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg