Levercystor

  • Definition:Levercystor kan bero på infektiösa, neoplastiska och medfödda tillstånd.
  • Förekomst:Uppgifter om förekomsten varierar från 0,1 % till 20 %.
  • Symtom:I vanliga fall ger enkla cystor inga symtom. I vissa fall kan cystor ge smärtor i buken. 
  • Kliniska fynd:I vanliga fall inga.
  • Diagnostik:Blodprover och bilddiagnostik. Enkla cystor kan oftast enkelt skiljas från andra tillstånd.
  • Behandling:Enkla cystor behöver ingen behandling om inga besvärande symtom föreligger. Maligna och premaligna tillstånd kräver kirurgisk behandling. Infektiösa cystor behandlas med läkemedel. 

Basfakta

Definition

Olika typer av cystor

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.