Gå direkt till huvudinnehållet

Levercystor

Senast reviderad:


Definition:
Levercystor kan bero på infektiösa, neoplastiska och medfödda tillstånd.
Förekomst:
Uppgifter om förekomsten varierar från 0,1 % till 20 %.
Symtom:
I vanliga fall ger enkla cystor inga symtom. I vissa fall kan cystor ge smärtor i buken. 
Kliniska fynd:
I vanliga fall inga.
Diagnostik:
Blodprover och bilddiagnostik. Enkla cystor kan oftast enkelt skiljas från andra tillstånd.
Behandling:
Enkla cystor behöver ingen behandling om inga besvärande symtom föreligger. Maligna och premaligna tillstånd kräver kirurgisk behandling. Infektiösa cystor behandlas med läkemedel. 
 1. Hillingsø JG, Kirkegaard P. Levercyster. Ugeskr Læger 2008; 170: 1350-3. PubMed  
 2. Caremani M, Vincenti A, Benci A et al. Eccographic epidemiology of non-parasitic hepatic cysts. J Clin Ultrasound 1993; 21: 115-8. PubMed  
 3. Carim ZI, Murchison JT. The prevalence of simple renal and hepatic cysts detected by spiral computed tomography. J Clin Radiology 2003; 58: 626-9. PubMed  
 4. Robert T Russell, C Wright Pinson. Surgical management of polycystic liver disease. W J Gastroenterol 2007; 13: 5052-9. PubMed  
 5. Bismuth H, Krissat J. Choledochal cystic malignancies 1999; 10: 94-8. PubMed  
 6. Kabaalioglu A, Ceken K, Alimoglu E et al. Percutaneous imaging-guided treatment of hydatid liver cysts: do long-term results make it a first choice? Eur J Radiol 2006; 59: 65-73. PubMed  
 7. Vogt DP, Henderson JM, Chmielewski E. Cystadenoma and cystadenocarcinoma of the liver: a single center experience. J Am Coll Surg 2005; 200: 727-33. PubMed  
 8. Alobaidi M, Shirkhoda A. Malignant cystic and necrotic liver lesions: a pattern approach to discrimination. Curr Probl Diagn Radiol 2004; 33: 254-68. PubMed  
 9. Marrero JA, Ahn J, Rajender Reddy K. ACG clinical guideline: the diagnosis and management of focal liver lesions. Am J Gastroenterol 2014; 109(9): 1328-47. pmid:25135008 PubMed  
 10. Regev A, Reddy KR. Diagnosis and management of cystic lesions of the liver. UpToDate, last updated July 14, 2015. UpToDate  
 11. Krohn PS, Hillingsø JG, Kirkegaard P. Liver transplantation in polycystic liver disease: A relevant treatment modality in adults? Scand J Gastroenterol 2007 Sep 12;1-6 epub ahead of print.
 12. D'Antiga L, Vallortigara F, Cillo U et al. Features predicting unresectability in hepatoblastoma. Cancer 2007; 110: 1050-8. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Hanns-Ulrich Marschall, professor och överläkare, Medicinkliniken gastrosektionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg