Levercirros och kronisk leversvikt

 • Definition:Cirros representerar ett sent stadium av leverfibros som förstör hela leverns normala arkitektur. Leversvikt är ett kliniskt syndrom som består av ikterus, koagulopati, ascites och hepatisk encefalopati.
 • Förekomst:Incidensen av levercirros har det senaste decenniet varit cirka 20/100 000 per år.
 • Symtom:Cirros är ofta en tyst sjukdom där de flesta patienter inte har några symtom tills dekompensering inträder. Symtom är ofta vaga och allmänna i början.
 • Kliniska fynd:Specifika fynd talande för leversjukdom kan föreligga.
 • Diagnostik:Vid misstanke om leversjukdom bör etiologisk utredning utföras. Vid cirros ses påverkan av leverfunktionsprover.
 • Behandling:Undvika av ytterligare leverskada. Behandling inriktas mot grundsjukdomen och behandling av eventuella komplikationer. 

Basfakta

Definition

 • Cirros representerar ett sent stadium av ett progressivt, diffust, fibroserande, nodulärt tillstånd (leverfibros) som förstör hela leverns normala arkitektur:1-2
  • I en kompenserad fas kan levern fortfarande ha tillräcklig metabolisk funktion kvar
  • När en patient utvecklar komplikationer/symtom till cirros anses patienten ha en dekompenserad sjukdom
 • Leversvikt är ett kliniskt syndrom som består av ikterus, koagulopati, ascites och hepatisk encefalopati.3 
 • Levercirros och leversvikt är ett resultat av andra sjukdomar som skadar levern. 

Diagnos

Behandling

Komplikationer

Prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.