Gå direkt till huvudinnehållet

Levercirros och kronisk leversvikt

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Cirros representerar ett sent stadium av leverfibros som förstör hela leverns normala arkitektur. Leversvikt är ett kliniskt syndrom som består av ikterus, koagulopati, ascites och hepatisk encefalopati.
Förekomst:
Incidensen av levercirros har det senaste decenniet varit cirka 20/100 000 per år.
Symtom:
Cirros är ofta en tyst sjukdom där de flesta patienter inte har några symtom tills dekompensering inträder. Symtom är ofta vaga och allmänna i början.
Kliniska fynd:
Specifika fynd talande för leversjukdom kan föreligga.
Diagnostik:
Vid misstanke om leversjukdom bör etiologisk utredning utföras. Vid cirros ses påverkan av leverfunktionsprover.
Behandling:
Undvika av ytterligare leverskada. Behandling inriktas mot grundsjukdomen och behandling av eventuella komplikationer. 
 1. Heidelbaugh JJ, Bruderly M. Cirrhosis and chronic liver failure: Part I. Diagnosis and evaluation. Am Fam Physician 2006; 74: 756-62. PubMed  
 2. Heidelbaugh JJ, Bruderly M. Cirrhosis and chronic liver failure: Part II. Complications and treatment. Am Fam Physician 2006; 74: 767-76. PubMed  
 3. Xing TJ. Clinical Classification of Liver Failure: Consensus, Contradictions and New Recommendations. J Clin Gastroenterol Hepatol 2017, 1:2. DOI:10.21767/2575-7733.1000016. DOI  
 4. Regionala cancercentrum i samverkan. 2015. Gällande vårdprogram levercellscancer. (Hämtad 2018-12-04) www.cancercentrum.se  
 5. Socialstyrelsen. Statistikdatabas för diagnoser i specialiserad öppen vård. (Hämtad 2018-12-04) www.socialstyrelsen.se  
 6. Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård. Sveriges regioner i samverkan. 2022-10-21 (hämtad 2022-12-05). www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 7. Dufour DR, Lott JA, Nolte FS, Gretch DR, Koff RS, Seeff LB. Diagnosis and monitoring of hepatic injury. I. Performance characteristics of laboratory tests. Clin Chem 2000; 46: 2027-49. PubMed  
 8. Pilette C, Oberti F, Aube C, Rousselet MC, Bedossa P, Gallois Y, et al. Non-invasive diagnosis of esophageal varices in chronic liver diseases. J Hepatol 1999; 31: 867-73. PubMed  
 9. Wiegand J, Berg T. The Etiology, Diagnosis and Prevention of Liver Cirrhosis. Dtsch Arztebl Int 2013; 110(6): 85-91. pmid:23451000 PubMed  
 10. Sheron N, Moore M, Ansett S, et al . Developing a 'traffic light' test with potential for rational early diagnosis of liver fibrosis and cirrhosis in the community. Br J Gen Pract 2012; 62(602): e616-24. pmid:22947582 PubMed  
 11. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of alcohol-related liver disease. J Hepatol 2018; 69(1): 154-181. pmid:29628280 PubMed  
 12. Simonovsky V. The diagnosis of cirrhosis by high resolution ultrasound of the liver surface. Br J Radiol 1999; 72: 29-34. British Journal of Radiology  
 13. Stål P, von Seth E, Bergquist A, Nemeth A, Weiland O. Elastografi – nytt hjälpmedel för diagnostik av kronisk leversjukdom. Lakartidningen. 2009 Dec 9-21;106(50-51):3412-4, 3416, 3418
 14. Jalan R, Hayes PC. UK guidelines on the management of variceal haemorrhage in cirrhotic patients. British Society of Gastroenterology. Gut 2000; 46(suppl 3-4): 1-15.
 15. Nusrat S, Khan M, Fazili J, et al. Cirrhosis and its complications: Evidence based treatment. World J Gastroenterol 2014; 20(18): 5442-60. pmid:24833875 PubMed  
 16. Garcia-Pagan JC, Morillas R, Banares R, Albillos A, Villanueva C, Vila C, et al., for the Spanish Variceal Bleeding Study Group. Propranolol plus placebo versus propranolol plus isosorbide-5-mononitrate in the prevention of a first variceal bleed: a double-blind RCT. Hepatology 2003; 37: 1260-6. PubMed  
 17. Blachier M, Leleu H, Peck-Radosavljevic M, et al. The burden of liver disease in Europe: a review of available epidemiological data. J Hepatol 2013; 58(3): 593-608. pmid:23419824 PubMed  
 18. Peng Y, Qi X, Guo X. Child-Pugh Versus MELD Score for the Assessment of Prognosis in Liver Cirrhosis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Medicin (Baltimore) 2016; 95(8): e2877. pmid:26937922 PubMed  
 19. Centers for Disease Control and Prevention. Alcohol-attributable deaths and years of potential life lost-United States, 2001. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2004; 53: 866-70. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas