Gå direkt till huvudinnehållet

Levercirros och kronisk leversvikt

Senast reviderad:
Sakkunnig:

Definition:
Cirros representerar ett sent stadium av leverfibros som förstör hela leverns normala arkitektur. Leversvikt är ett kliniskt syndrom som består av ikterus, koagulopati, ascites och hepatisk encefalopati.
Förekomst:
Incidensen av levercirros har det senaste decenniet varit cirka 20/100 000 per år.
Symtom:
Cirros är ofta en tyst sjukdom där de flesta patienter inte har några symtom tills dekompensering inträder. Symtom är ofta vaga och allmänna i början.
Kliniska fynd:
Specifika fynd talande för leversjukdom kan föreligga.
Diagnostik:
Vid misstanke om leversjukdom bör etiologisk utredning utföras. Vid cirros ses påverkan av leverfunktionsprover.
Behandling:
Undvika av ytterligare leverskada. Behandling inriktas mot grundsjukdomen och behandling av eventuella komplikationer. 
 1. Heidelbaugh JJ, Bruderly M. Cirrhosis and chronic liver failure: Part I. Diagnosis and evaluation. Am Fam Physician 2006; 74: 756-62. PubMed  
 2. Heidelbaugh JJ, Bruderly M. Cirrhosis and chronic liver failure: Part II. Complications and treatment. Am Fam Physician 2006; 74: 767-76. PubMed  
 3. Xing TJ. Clinical Classification of Liver Failure: Consensus, Contradictions and New Recommendations. J Clin Gastroenterol Hepatol 2017, 1:2. DOI:10.21767/2575-7733.1000016. DOI  
 4. Regionala cancercentrum i samverkan. 2015. Gällande vårdprogram levercellscancer. (Hämtad 2018-12-04) www.cancercentrum.se  
 5. Socialstyrelsen. Statistikdatabas för diagnoser i specialiserad öppen vård. (Hämtad 2018-12-04) www.socialstyrelsen.se  
 6. Abstracts of the Biennial Meeting of the International Association for the Study of the Liver, April 15–16, 2002 and the 37th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver, April 18–21, 2002. Madrid, Spain. J Hepatol. 2002;36(suppl 1):1–298. PMID:12051238. PubMed  
 7. Dufour DR, Lott JA, Nolte FS, Gretch DR, Koff RS, Seeff LB. Diagnosis and monitoring of hepatic injury. I. Performance characteristics of laboratory tests. Clin Chem 2000; 46: 2027-49. PubMed  
 8. Pilette C, Oberti F, Aube C, Rousselet MC, Bedossa P, Gallois Y, et al. Non-invasive diagnosis of esophageal varices in chronic liver diseases. J Hepatol 1999; 31: 867-73. PubMed  
 9. Wiegand J, Berg T. The Etiology, Diagnosis and Prevention of Liver Cirrhosis. Dtsch Arztebl Int 2013; 110(6): 85-91. pmid:23451000 PubMed  
 10. Sheron N, Moore M, Ansett S, et al . Developing a 'traffic light' test with potential for rational early diagnosis of liver fibrosis and cirrhosis in the community. Br J Gen Pract 2012; 62(602): e616-24. pmid:22947582 PubMed  
 11. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of alcohol-related liver disease. J Hepatol 2018; 69(1): 154-181. pmid:29628280 PubMed  
 12. Simonovsky V. The diagnosis of cirrhosis by high resolution ultrasound of the liver surface. Br J Radiol 1999; 72: 29-34. British Journal of Radiology  
 13. Stål P, von Seth E, Bergquist A, Nemeth A, Weiland O. Elastografi – nytt hjälpmedel för diagnostik av kronisk leversjukdom. Lakartidningen. 2009 Dec 9-21;106(50-51):3412-4, 3416, 3418
 14. Jalan R, Hayes PC. UK guidelines on the management of variceal haemorrhage in cirrhotic patients. British Society of Gastroenterology. Gut 2000; 46(suppl 3-4): 1-15.
 15. Nusrat S, Khan M, Fazili J, et al. Cirrhosis and its complications: Evidence based treatment. World J Gastroenterol 2014; 20(18): 5442-60. pmid:24833875 PubMed  
 16. Garcia-Pagan JC, Morillas R, Banares R, Albillos A, Villanueva C, Vila C, et al., for the Spanish Variceal Bleeding Study Group. Propranolol plus placebo versus propranolol plus isosorbide-5-mononitrate in the prevention of a first variceal bleed: a double-blind RCT. Hepatology 2003; 37: 1260-6. PubMed  
 17. Blachier M, Leleu H, Peck-Radosavljevic M, et al. The burden of liver disease in Europe: a review of available epidemiological data. J Hepatol 2013; 58(3): 593-608. pmid:23419824 PubMed  
 18. Peng Y, Qi X, Guo X. Child-Pugh Versus MELD Score for the Assessment of Prognosis in Liver Cirrhosis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Medicin (Baltimore) 2016; 95(8): e2877. pmid:26937922 PubMed  
 19. Centers for Disease Control and Prevention. Alcohol-attributable deaths and years of potential life lost-United States, 2001. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2004; 53: 866-70. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Hanns-Ulrich Marschall, professor och överläkare, Medicinkliniken gastrosektionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg