Leverabscess

  • Definition:Ett hålrum fyllt med pus i levern på grund av invasion och förökning av mikroorganismer.
  • Förekomst:Sällsynt.
  • Symtom:Ofta icke-specifika symtom, såsom buksmärtor och feber.
  • Kliniska fynd:Dåligt allmäntillstånd med ofta hög feber. Ibland öm, palpabel lever.
  • Diagnostik:Bekräftas med bilddiagnostik, i första hand ultraljud eller DT.
  • Behandling:Består av dränage och antibiotikabehandling (eller annan mikrobiell behandling). 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.