Kolangiokarcinom

Sammanfattning

  • Definition:Kolangiokarcinom är ett karcinom som utgår från gallgångsepitel
  • Förekomst:Sjukdomen utgör 10–20 % av primär levercancer
  • Symtom:Mest typiskt utvecklar sig tillståndet i tidiga faser utan särskilda symtom
  • Kliniska fynd:Kliniska fynd är uttalad ikterus och hepatomegali
  • Diagnostik:Diagnosen ställs vid påvisning av avvikande leverprover och bilddiagnostiska fynd
  • Behandling:Leverresektion är den enda möjliga kurativa behandlingen av maligna levertumörer

Basfakta

Definition

  • Kolangiokarcinom är en primär levercancer som utgår från gallgångsepitel

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.