Gå direkt till huvudinnehållet

Kolangiokarcinom

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Kolangiokarcinom är cancer som utgår från gallgångsepitel
Förekomst:
Knappt 400 nya fall årligen i Sverige, de flesta i 70−80 års åldern.
Symtom:
Diffusa allmänna symtom med buksmärta, viktnedgång, sjukdomskänsla, illamående/matleda och steatorré.
Kliniska fynd:
Ikterus, lokaliserad buksmärta och palpabel tumör talar för avancerat stadium, se även Standardiserat vårdförlopp (RCC) .
Diagnostik:
Diagnosen fastställs genom bilddiagnostik och cytologi/histologi.
Behandling:
I första hand kirurgi. I vissa fall tillägg av strål- och eller cytostatikabehandling.
  1. Nationellt vårdprogram gallblåse- och gallvägscancer, RCC (hämtad 2021-09-09) kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  2. NORDCAN. Cancer i levern. Hämtad 2021-09-09. www-dep.iarc.fr  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL