Hepatocellulärt carcinom

  • Definition:Hepatocellulärt carcinom (HCC) är en cancerform som utgår från hepatocyterna, vanligtvis till följd av en kronisk leversjukdom, särskilt virushepatit.
  • Förekomst:I Sverige insjuknar cirka 400−500 personer årligen i hepatocellulär cancer.
  • Symtom:Patienterna har som regel symtom från den underliggande kroniska leversjukdomen och man blir uppmärksam på tillståndet vid snabb försämring. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården.
  • Kliniska fynd:Tecken på den underliggande sjukdomen, cirros/leversvikt, förekommer (splenomegali, ascites, ikterus, spider naevi, gynekomasti)
  • Diagnostik:Bilddiagnostik – Fyrfas-DT eller dynamisk kontrastförstärkt MRT, eller biopsi.
  • Behandling:Kirurgiskt avlägsnande av tumörer, leverresektion är ofta inte ett alternativ vid cirros eller om tumören är stor eller multifokal. Eventuellt levertransplantation. Andra behandlingsmöjligheter är tumörablation, transarteriell kemoembolisation eller målinriktade läkemedel.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.