Gå direkt till huvudinnehållet

Hepatocellulärt carcinom

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Hepatocellulärt carcinom (HCC) är en cancerform som utgår från hepatocyterna, vanligtvis till följd av en kronisk leversjukdom, särskilt virushepatit.
Förekomst:
I Sverige insjuknar cirka 400−500 personer årligen i hepatocellulär cancer.
Symtom:
Patienterna har som regel symtom från den underliggande kroniska leversjukdomen och man blir uppmärksam på tillståndet vid snabb försämring. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården .
Kliniska fynd:
Tecken på den underliggande sjukdomen, cirros/leversvikt, förekommer (splenomegali, ascites, ikterus, spider naevi, gynekomasti)
Diagnostik:
Bilddiagnostik – Fyrfas-DT eller dynamisk kontrastförstärkt MRT, eller biopsi.
Behandling:
Kirurgiskt avlägsnande av tumörer, leverresektion är ofta inte ett alternativ vid cirros eller om tumören är stor eller multifokal. Eventuellt levertransplantation. Andra behandlingsmöjligheter är tumörablation, transarteriell kemoembolisation eller målinriktade läkemedel.
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet