Gå direkt till huvudinnehållet

Hepatocellulärt carcinom

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Hepatocellulärt carcinom (HCC) är en cancerform som utgår från hepatocyterna, vanligtvis till följd av en kronisk leversjukdom, särskilt virushepatit.
Förekomst:
I Sverige insjuknar cirka 400−500 personer årligen i hepatocellulär cancer.
Symtom:
Patienterna har som regel symtom från den underliggande kroniska leversjukdomen och man blir uppmärksam på tillståndet vid snabb försämring. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården .
Kliniska fynd:
Tecken på den underliggande sjukdomen, cirros/leversvikt, förekommer (splenomegali, ascites, ikterus, spider naevi, gynekomasti)
Diagnostik:
Bilddiagnostik – Fyrfas-DT eller dynamisk kontrastförstärkt MRT, eller biopsi.
Behandling:
Kirurgiskt avlägsnande av tumörer, leverresektion är ofta inte ett alternativ vid cirros eller om tumören är stor eller multifokal. Eventuellt levertransplantation. Andra behandlingsmöjligheter är tumörablation, transarteriell kemoembolisation eller målinriktade läkemedel.
 • Medibas har ett samarbete med redaktionerna i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) och Deximed. Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (NEL)
 1. Forner A, Llovet JM, Bruix J. Hepatocellular carcinoma. Lancet 2012; 379: 1245. pmid:22353262 PubMed  
 2. Schwartz JM, Carithers RL. Clinical features and diagnosis of primary hepatocellular carcinoma. UpToDate, last updated Nov 16, 2016. UpToDate  
 3. Cicalese L. Hepatocellular carcinoma. Medscape, last updated May 03, 2017.
 4. Schwartz JM, Carithers RL. Epidemiology and etiologic associations of hepatocellular carcinoma. UpToDate, last updated Mar 23, 2017. www.uptodate.com  
 5. Levercellscancer. Nationellt vårdprogram Regionala cancercentrum i samverkan. 2020 www.cancercentrum.se  
 6. Ryerson AB, Eheman CR, Altekruse SF, et al. Annual Report to the Nation on the Status of Cancer, 1975-2012, featuring the increasing incidence of liver cancer. Cancer 2016; 122: 1312. pmid:26959385 PubMed  
 7. Colombo M. Risk groups and preventive strategies. In: Berr F, Bruix J, Hauss J, Wands J, Wittekind Ch, eds. Malignant liver tumors: basic concepts and clinical management. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers BV and Falk Foundation, 2003: 67-74.
 8. Bugianesi E. Non-alcoholic steatohepatitis and cancer. Clin Liver Dis 2007; Feb. 11(1): 191-207. pmid:17544979 PubMed  
 9. Zhou XD, Tang ZY, Yang BH, et al. Experience of 1000 patients who underwent hepatectomy for small hepatocellular carcinoma. Cancer 2001; 91: 1479-86. PubMed  
 10. Global hepatitis report, WHO 2017 apps.who.int  
 11. Chen CJ, Yang HI, Su J, et al. Risk of hepatocellular carcinoma across a biological gradient of serum hepatitis B virus DNA level. JAMA 2006; 295: 65-73. Journal of the American Medical Association  
 12. Beasley RP, Hwang LY, Lin CC, Chien CS. Hepatocellular carcinoma and hepatitis B virus: a prospective study of 22 707 men in Taiwan. Lancet 1981; 2: 1129-33. PubMed  
 13. Global Hepatitis Report 2017. Geneva: World Health Organization; 2017.Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. apps.who.int  
 14. Simon TG, Duberg AS, Aleman S et al. Lipophilic Statins and Risk for Hepatocellular Carcinoma and Death in Patients With Chronic Viral Hepatitis: Results From a Nationwide Swedish Population. Ann Intern Med. 2019 Sep 3;171(5):318-327. PMID: 31426090 PubMed  
 15. Crippin JS. Biopsy of suspicious liver nodules: does it change management?. Clin Gastroenterol Hepatol 2006; 4: 361. PubMed  
 16. Oppedal K, Møller AM, Pedersen B, Tønnesen H. Preoperative alcohol cessation prior to elective surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jul 11;(7):CD008343. PMID: 22786514 PubMed  
 17. Simon TG, Duberg AS, Aleman S et al. Association of Aspirin with Hepatocellular Carcinoma and Liver-Related Mortality. N Engl J Med. 2020;382(11):1018–1028. PMID: 32160663 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet