Autoimmun hepatit

  • Definition:Kronisk icke-infektiös hepatit med misstänkt autoimmun genes.
  • Förekomst:Incidens på ca 1/100 000 invånare och år och en prevalens kring 16–18/100 000 invånare.
  • Symptom:Varierar. 1/3 av patienter debuterar med akut och allvarlig sjukdom. 1/3 av patienter debuterar med komplikationer av cirros och portahypertension. Vanligaste symtom är trötthet, ikterus och/eller klåda. 
  • Fynd:Ofta inga, förutom ikterus och andra tecken på leversjukdom. 
  • Diagnostik:Karakteristiska biokemiska fynd (förhöjd nivå av leverenzymer och hypergammaglobulinemi, cirkulerande autoantikroppar) och typiska histologiska fynd, samt uteslutande av andra leversjukdomar.
  • Behandling:Prednison och eventuellt azatiopin. Vid leversvikt levertransplantation. 

Basfakta

Definition

  • Tillståndet beskrevs för första gången omkring 1950, och även om många olika benämningar har använts för tillståndet är "autoimmun hepatit" en accepterad beteckning.
  • Autoimmun hepatit (AIH) är en kronisk, inflammatorisk leversjukdom. Kronisk hepatit är av okänd orsak karakteriserad av en typisk histologisk bild, hypergammaglobulinemi och leverassocierade autoantikroppar.1-2
  • Diagnosen måste baseras på uteslutning av andra leversjukdomar med liknande sjukdomsdrag.
  • Autoimmun hepatit klassificeras antingen som typ 1 eller typ 2, där typ 1 är den vanligaste med cirka 80 % i Västeuropa.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.