Gå direkt till huvudinnehållet

Autoimmun hepatit

Senast reviderad:


Definition:
Kronisk icke-infektiös hepatit med misstänkt autoimmun genes.
Förekomst:
Incidens på ca 1/100 000 invånare och år och en prevalens kring 16–18/100 000 invånare.
Symptom:
Varierar. 1/3 av patienter debuterar med akut och allvarlig sjukdom. 1/3 av patienter debuterar med komplikationer av cirros och portahypertension. Vanligaste symtom är trötthet, ikterus och/eller klåda. 
Fynd:
Ofta inga, förutom ikterus och andra tecken på leversjukdom. 
Diagnostik:
Karakteristiska biokemiska fynd (förhöjd nivå av leverenzymer och hypergammaglobulinemi, cirkulerande autoantikroppar) och typiska histologiska fynd, samt uteslutande av andra leversjukdomar.
Behandling:
Prednison och eventuellt azatiopin. Vid leversvikt levertransplantation. 
 1. Krawitt EL. Autoimmune hepatitis. N Engl J Med 2006; 354: 54-66. PubMed  
 2. Manns MP, Czaja AJ, Gorham JD et al. Diagnosis and management of autoimmune hepatitis. Hepatology 2010;51:2193-213. PubMed  
 3. Joshi S, Cauch-Dudek K, Wanless IR, et al. Primary biliary cirrhosis with additional features of autoimmune hepatitis: response to therapy with ursodeoxycholic acid. Hepatology 2002; 35: 409-413. PubMed  
 4. Romero-Gomez M, Wichmann I, Crespo J, et al. Serum immunological profile in patients with chronic autoimmune cholestasis. Am J Gastroenterol 2004; 99: 2150-7. PubMed  
 5. Werner M, Danielsson Å. Autoimmun hepatit kräver ofta livslång behandling. Läkartidningen 2015; 21: 1388-91. www.lakartidningen.se  
 6. Svensk gastroenterologisk förening (2012). Patologiska leverprover, sammanfattning och bakgrundsdokumentation. svenskgastroenterologi.se  
 7. Skoog SM, Rivard RE, Batts KP, Smith CI. Autoimmune hepatitis preceded by acute hepatitis A infection. Am J Gastroenterol 2002; 97: 1568-9. PubMed  
 8. Graziadei IW, Obermoser GE, Sepp NT, Erhart KH, Vogel W. Drug-induced lupus-like syndrome associated with severe autoimmune hepatitis. Lupus 2003; 12: 409-12. PubMed  
 9. Donaldson PT. Genetics in autoimmune hepatitis. Semin Liver Dis 2002; 22: 353-64. PubMed  
 10. Samuel D, Riordan S, Strasser S, Kurtovic J, Singh-Grewel I, Koorey D. Severe autoimmune hepatitis first presenting in early post partum period. Clin Gastroenterol Hepatol 2004; 2: 622-4. PubMed  
 11. Heneghan MA, Norris SM, O'Grady JG, Harrison PM, McFarlane IG. Management and outcome of pregnancy in autoimmune hepatitis. Gut 2001;48:97-102. Gut  
 12. Buchel E, Van Steenbergen W, Nevens F, Fevery J. Improvement of autoimmune hepatitis during pregnancy followed by flare-up after delivery. Am J Gastroenterol 2002; 97: 3160-5. PubMed  
 13. Abdo A, Meddings J, Swain M. Liver abnormalities in celiac disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2004; 2: 107-12. PubMed  
 14. Obermayer-Straub P, Perheentupa J, Braun S, et al. Hepatic autoantigens in patients with autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy. Gastroenterology 2001; 121: 668-77. Gastroenterology  
 15. Alvarez F, Berg PA, Bianchi FB, et al. International Autoimmune Hepatitis Group report: review of criteria for diagnosis of autoimmune hepatitis. J Hepatol 1999; 31: 929-38. PubMed  
 16. Djilali-Saiah I, Renous R, Caillat-Zucman S, Debray D, Alvarez F. Linkage disequilibrium between HLA class II region and autoimmune hepatitis in pediatric patients. J Hepatol 2004; 40: 904-9. PubMed  
 17. Duchini A, McHutchison JG, Pockros PJ. LKM-positive autoimmune hepatitis in the western United States: a case series. Am J Gastroenterol 2000; 95: 3238-41. PubMed  
 18. Czaja AJ, Bianchi FB, Carpenter HA, et al. Treatment challenges and investigational opportunities in autoimmune hepatitis. Hepatology 2005; 41: 207-15. PubMed  
 19. Krawitt EL, Bonis PAL. Treatment of autoimmune hepatitis. In: Rose BD, ed. UpToDate, version 13.1. Wellesley, Mass.: UpToDate, 2005. UpToDate  
 20. Kanzler S, Lohr H, Gerken G et al. Long-term management and prognosis of autoimmune hepatitis (AIH): a single center experience. Z Gastroenterol 2001;39:339-8. PubMed  
 21. Johnson P, McFarlane IG, Williams R. Azathioprine for long-term maintenance of remission in autoimmune hepatitis. N Engl J Med 1995; 333: 958-63. New England Journal of Medicine  
 22. Czaja AJ. Low-dose corticosteroid therapy after multiple relapses of severe HBsAg-negative chronic active hepatitis. Hepatology 1990; 11: 1044-9. PubMed  
 23. Gleeson D, Heneghan MA; British Society of Gastroenterology. British Society of Gastroenterology (BSG) guidelines for management of autoimmune hepatitis. Gut. 2011;60:1611-1629. PubMed  
 24. Reich DJ, Fiel I, Guarrera JV, et al. Liver transplantation for autoimmune hepatitis. Hepatology 2000; 32: 693-700. PubMed  
 25. Ratziu V, Samuel D, Sebagh M, et al. Long-term follow-up after liver transplantation for autoimmune hepatitis: evidence of recurrence of primary disease. J Hepatol 1999; 30: 131-41. PubMed  
 26. Gonzalez-Koch A, Czaja AJ, Carpenter HA, et al. Recurrent autoimmune hepatitis after orthotopic liver transplantation. Liver Transpl 2001; 7: 302-10. PubMed  
 27. Duclos-Vallee JC, Sebagh M, Rifai K, et al. A 10 year follow up study of patients transplanted for autoimmune hepatitis: histological recurrence precedes clinical and biochemical recurrence. Gut 2003; 52: 893-7. Gut  
 28. Czaja AJ. Features and consequences of untreated type 1 autoimmune hepa-titis. Liver Int 2009; 29: 816-23. PubMed  
 • Hanns-Ulrich Marschall, professor och överläkare, Medicinkliniken gastrosektionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Tidigare sakkunniga

 • Eiliv Brenna, avdelingsoverlege, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim