Hepatisk klåda

  • DEFINITION:Hepatisk klåda är ett symtom på intra- och extrahepatisk kolestas.
  • FÖREKOMST:Beror på underliggande sjukdom.
  • SYMTOM:Generaliserad klåda som är stark i framför allt handflator och fotsulor. Försämring kvällstid och under natten.
  • KLINISKA FYND:Objektiva kliniska fynd saknas ofta. Ibland finns hudskador till följd av klådan.
  • DIAGNOSTIK:Klåda vid konstaterad leversjukdom eller påvisad kolestas.
  • BEHANDLING:Består av egenbehandling och i första hand farmakologiska åtgärder. Resiner används i första hand. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.