Gå direkt till huvudinnehållet

Hepatisk klåda

Senast reviderad:


DEFINITION:
Hepatisk klåda är ett symtom på intra- och extrahepatisk kolestas.
FÖREKOMST:
Beror på underliggande sjukdom.
SYMTOM:
Generaliserad klåda som är stark i framför allt handflator och fotsulor. Försämring kvällstid och under natten.
KLINISKA FYND:
Objektiva kliniska fynd saknas ofta. Ibland finns hudskador till följd av klådan.
DIAGNOSTIK:
Klåda vid konstaterad leversjukdom eller påvisad kolestas.
BEHANDLING:
Består av egenbehandling och i första hand farmakologiska åtgärder. Resiner används i första hand. 
  1. Ott P, Vilstrup H. Hepatisk kløe. Ugeskr Læger 2006; 168: 776-9. PubMed  
  2. Düll MM, Kremer AE. Management of Chronic Hepatic Itch. Dermatol Clin 2018; 36(3): 293-300. pmid:29929600 PubMed  
  3. Mittal A. Cholestatic Itch Management. Curr Probl Dermatol 2016; 50: 142-148. pmid:27578083 PubMed  
  4. Hegade VS, Kendrick SF, Rehman J, et al. Itch and liver: management in primary care. Br J Gen Pract 2015; 65(635): e418-20. pmid:26009537 PubMed  
  5. Kurbegov AC, Setchell KD, Haas JE et al. Biliary diversion for progressive familial intrahepatic cholestasis: improved liver morphology and bile acid profile. Gastroenterol 2003; 125: 1227-34. PubMed  
  6. Talwalkar JA, Souto E, Jorgensen RA et al. Natural history of pruritus in primary biliary cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2003; 1: 297-302. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Hanns-Ulrich Marschall, professor och överläkare, Medicinkliniken gastrosektionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg