Gilberts syndrom

  • Definition:Ärftligt tillstånd där förmågan att konjugera bilirubin är nedsatt och nivån av okonjugerat bilirubin därför är förhöjd.
  • Förekomst:Förekommer hos 2–5 % av befolkningen i västvärlden.
  • Symtom:Inga.
  • Fynd:Normala fynd förutom lätt ikterus, särskilt i perioder med till exempel fasta och feber.
  • Diagnostik:Fynd av okonjugerad hyperbilirubinemi, övriga leverprover är normala och inga tecken på hemolys. 
  • Behandling:Ingen.

Basfakta

Definition

  • Ärftligt tillstånd där förmågan att konjugera bilirubin är nedsatt och nivån av okonjugerat bilirubin därför är förhöjd.1
  • Ökning av bilirubinnivån i samband med sjukdom eller stress kan leda till episoder av gulsot.
  • Övriga leverprover är normala.
  • Tillståndet är ofarligt och kräver ingen behandling.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.