Budd-Chiaris syndrom

  • DEFINITION:Budd-Chiaris syndrom uppstår till följd av obstruktion av leverns venösa avflöde, vanligen på grund av trombos.
  • FÖREKOMST:Mycket sällsynt.
  • SYMPTOM:Inga symtom till typiska symtom såsom smärta i buken med utveckling av ascites.
  • KLINISKA FYND:Vanliga fynd är ömhet under höger revbensbåge, ascites och förstorad lever.
  • DIAGNOS:Baseras på anamnes och kliniska fynd. Ultraljud kan påvisa BCS i de flesta fall.
  • BEHANDLING:Består av läkemedelsbehandling med eller utan angioplastik, shunt eller levertransplantation. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.