Gå direkt till huvudinnehållet

Budd-Chiaris syndrom

Senast reviderad:


DEFINITION:
Budd-Chiaris syndrom uppstår till följd av obstruktion av leverns venösa avflöde, vanligen på grund av trombos.
FÖREKOMST:
Mycket sällsynt.
SYMPTOM:
Inga symtom till typiska symtom såsom smärta i buken med utveckling av ascites.
KLINISKA FYND:
Vanliga fynd är ömhet under höger revbensbåge, ascites och förstorad lever.
DIAGNOS:
Baseras på anamnes och kliniska fynd. Ultraljud kan påvisa BCS i de flesta fall.
BEHANDLING:
Består av läkemedelsbehandling med eller utan angioplastik, shunt eller levertransplantation. 
  1. Goel RM, Johnston EL, Patel KV, et al. Budd-Chiari syndrome: investigation, treatment and outcomes. Postgrad Med J. 2015 Dec;91(1082):692-7. Epub 2015 Oct 22.pmid: 26494427 PubMed  
  2. Murad SD, Plessier A, Hernandez-Guerra M, et al. Etiology, management, and outcome of the Budd-Chiari Syndrome. Ann Intern Med 2009; 151: 167-75. Annals of Internal Medicine  
  3. Rajani R, Melin T, Björnsson E, et al. Budd-Chiari syndrome in Sweden: epidemiology, clinical characteristics and survival - an 18-year experience. Liver Int 2009; 29(2): 253-9. pmid:18694401 PubMed  
  4. Martens P, Nevens F. Budd-Chiari syndrome. United European Gastroenterol J 2015; 3(6): 489-500. pmid:26668741 PubMed  
  5. Olzinsky AT, Sanyal AJ. Treating Budd-Chiarri Syndrome. J Clin Gastroenterol 2000; 30: 155-61. PubMed  
  6. Noone TC, Semelka RC, Siegelman ES, Balci NC, Hussain SM, Kim PN et al. Budd-Chiari syndrome: spectrum of appearances of acute, subacute, and chronic disease with magnetic resonance imaging. J Magn Reson Imaging 2000; 11: 44-50. PubMed  
  7. Kane R, Eustace S. Diagnosis of Budd-Chiari syndrome: comparison between sonography and MR angiography. Radiology 1995; 195: 117-21. PubMed  
  8. García-Pagán JC, Caca K, Bureau C, et al. Early use of TIPS in patients with cirrhosis and variceal bleeding. Early TIPS (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt) Cooperative Study Group. N Engl J Med. 2010 Jun 24;362(25):2370-9. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Hanns-Ulrich Marschall Professor och överläkare, Medicinkliniken gastrosektionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg