Gå direkt till huvudinnehållet

Alfa1-antitrypsinbrist

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:

Definition:
En autosomal recessivt ärftlig sjukdom med brist på enzymet alfa1-antitrypsin, vilket predisponerar för lung- och leversjukdom.
Förekomst:
Den onormala alfa1-antitrypsinallelen som är förbunden med leversjukdom (Z-allelen) finns hos 2,5 % av befolkningen, men klinisk sjukdom är ändå sällsynt.
Symtom:
Sjukdomen kan öka bindvävsbildning i lungor och/eller lever och leda till KOL och emfysem och/eller levercirros.
Kliniska fynd:
Den främsta kliniska manifestationen är tidigt debuterande emfysem (<45 år). Majoriteten av vuxna med alfa1-antitrypsinbris uppvisar varken kliniska eller laboratoriemässiga tecken till leversjukdom under sin levnad.
Diagnostik:
Påvisande av nedsatt nivå av alfa1-antitrypsin i blod och genotypering.
Behandling:
I nuläget finns ingen botande behandling. KOL och leversjukdom behandlas i enlighet med riktlinjer för dessa sjukdomar. Rökstopp och restriktiv alkoholkonsumtion är viktigt.
 1. Stoller JK, Aboussouan LS. Alfa1-antitrypsin deficiency. Lancet 2005; 365: 2225-36. PubMed  
 2. Stoller JK, Smith P, Yang P and Spray J. Physical and social impact of alpha 1-antitrypsin deficiency: results of a survey. Cleve Clin J Med 1994; 61: 461-7. PubMed  
 3. Campos MA and Sandhaus R. Quality of life among patients with alpha-1 antitrypsin deficiency on augmentation therapy. Am J Respir Crit Care Med 2004; 169: A517. PubMed  
 4. Stoller JK, Sandhaus RA, Turino GM, Dickson R, Rodger K, Strange C. Delay in diagnosis of alpha-1 antitrypsin deficiency: a continuing problem. Chest 2005; (in press).
 5. Carrell RW. What we owe to alfa1 antitrypsin and to Carl-Bertil Laurell. COPD 2004; 1: 71-84. PubMed  
 6. Laurell C-B and Eriksson A. The electrophoretic alpha 1-globulin pattern of serum in alpha 1-antitrypsin deficiency. Scand J Clin Lab Invest 1963; 15: 132-40. PubMed  
 7. Svensk Gastroenterologisk Förenings arbetsgrupp. Utredning av patologiska leverprover, bakgrundsdokumentation. 2019. svenskgastroenterologi.se  
 8. Townsend SA, Edgar RG, Ellis PR et al. Systematic review: the natural history of alpha-1 antitrypsin deficiency, and associated liver disease. Aliment Pharmacol Ther. 2018 Feb 15. PMID: 29446109 PubMed  
 9. DeMeo DL and Silverman EK. Alpha 1-antitrypsin deficiency, 2: genetic aspects of alpha(1)-antitrypsin deficiency: phenotypes and genetic modifiers of emphysema risk. Thorax 2004; 59: 259-64. PubMed  
 10. Lomas DA and Mahadeva R. Alpha 1-antitrypsin polymerization and the serpinopathies: pathobiology and prospects for therapy. J Clin Invest 2002; 110: 1585-90. PubMed  
 11. Stockley RA, Bayley DL, Unsal I and Dowson LJ. The effect of augmentation therapy on bronchial inflammation in alpha 1 antitrypsin deficiency. Am J Respir Crit Care Med 2002; 165: 1494-8. PubMed  
 12. Stecenko AA and Brigham KL. Gene therapy progress and prospects: alpha-1 antitrypsin. Gene Ther 2003; 10: 95-9. PubMed  
 13. Perlmutter DH, Silverman GA. Hepatic fibrosis and carcinogenesis in α1-antitrypsin deficiency: a prototype for chronic tissue damage in gain-of-function disorders. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2011 Mar 1;3(3). PMID: 21421920 PubMed  
 14. Janoff A. Elastases and emphysema: current assessment of the protease-antiprotease hypothesis. Am Rev Respir Dis 1985; 132: 417-33. PubMed  
 15. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. February 2013. http://www.goldcopd.com (last accessed 21 May 2013).
 16. Tomashefski JF Jr, Crystal RG, Wiedemann HP, Mascha E and Stoller JK. The bronchopulmonary pathology of alpha-1 antitrypsin (AAT) deficiency: findings of the death review committee of the national registry for individuals with severe deficiency of alpha-1 antitrypsin. Hum Pathol 2004; 35: 1452-61. PubMed  
 17. American Thoracic Society/European Respiratory Society. American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: standards for the diagnosis and management of individuals with alpha-1 antitrypsin deficiency. Am J Respir Crit Care Med 2003; 168: 818-900. PubMed  
 18. Hussain M, Mieli-Vergani G and Mowat AP. Alpha 1-antitrypsin deficiency and liver disease: clinical presentation, diagnosis and treatment. J Inherit Metab Dis 1991; 14: 497-511. PubMed  
 19. Hogarth DK. Alpha-1 antitrypsin deficiency. BestPractice, last updated Aug 12, 2016.
 20. Gøtzsche PC, Johansen HK. Intravenous alpha-1 antitrypsin augmentation therapy for treating patients with alpha-1 antitrypsin deficiency and lung disease. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Sep 20;9:CD007851. DOI: 10.1002/14651858.CD007851.pub3 DOI  
 21. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL-Stöd för styrning och ledning. 2017. www.socialstyrelsen.se  
 22. Alpha-1-Antitrypsin Deficiency Registry Study Group. Survival and FEV1 decline in individuals with severe deficiency of alpha1-antitrypsin. Am J Respir Crit Care Med 1998; 158: 49-59. PubMed  
 23. Dawkins PA, Dowson LJ, Guest PJ and Stockley RA. Predictors of mortality in alpha 1-antitrypsin deficiency. Thorax 2003; 58: 1020-6. PubMed  
 • Hanns-Ulrich Marschall, professor och universitetssjukhusöverläkare, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet