Gå direkt till huvudinnehållet

Alfa1-antitrypsinbrist

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
En autosomal recessivt ärftlig sjukdom med brist på enzymet alfa1-antitrypsin, vilket predisponerar för lung- och leversjukdom.
Förekomst:
Den onormala alfa1-antitrypsinallelen som är förbunden med leversjukdom (Z-allelen) finns hos 2,5 % av befolkningen, men klinisk sjukdom är ändå sällsynt.
Symtom:
Sjukdomen kan öka bindvävsbildning i lungor och/eller lever och leda till KOL och emfysem och/eller levercirros.
Kliniska fynd:
Den främsta kliniska manifestationen är tidigt debuterande emfysem (<45 år). Majoriteten av vuxna med alfa1-antitrypsinbris uppvisar varken kliniska eller laboratoriemässiga tecken till leversjukdom under sin levnad.
Diagnostik:
Påvisande av nedsatt nivå av alfa1-antitrypsin i blod och genotypering.
Behandling:
I nuläget finns ingen botande behandling. KOL och leversjukdom behandlas i enlighet med riktlinjer för dessa sjukdomar. Rökstopp och restriktiv alkoholkonsumtion är viktigt.
 1. Stoller JK, Aboussouan LS. Alfa1-antitrypsin deficiency. Lancet 2005; 365: 2225-36. PubMed  
 2. Stoller JK, Smith P, Yang P and Spray J. Physical and social impact of alpha 1-antitrypsin deficiency: results of a survey. Cleve Clin J Med 1994; 61: 461-7. PubMed  
 3. Campos MA and Sandhaus R. Quality of life among patients with alpha-1 antitrypsin deficiency on augmentation therapy. Am J Respir Crit Care Med 2004; 169: A517. PubMed  
 4. Stoller JK, Sandhaus RA, Turino GM, Dickson R, Rodger K, Strange C. Delay in diagnosis of alpha-1 antitrypsin deficiency: a continuing problem. Chest 2005; (in press).
 5. Carrell RW. What we owe to alfa1 antitrypsin and to Carl-Bertil Laurell. COPD 2004; 1: 71-84. PubMed  
 6. Laurell C-B and Eriksson A. The electrophoretic alpha 1-globulin pattern of serum in alpha 1-antitrypsin deficiency. Scand J Clin Lab Invest 1963; 15: 132-40. PubMed  
 7. Svensk Gastroenterologisk Förenings arbetsgrupp. Utredning av patologiska leverprover, bakgrundsdokumentation. 2019. svenskgastroenterologi.se  
 8. Townsend SA, Edgar RG, Ellis PR et al. Systematic review: the natural history of alpha-1 antitrypsin deficiency, and associated liver disease. Aliment Pharmacol Ther. 2018 Feb 15. PMID: 29446109 PubMed  
 9. DeMeo DL and Silverman EK. Alpha 1-antitrypsin deficiency, 2: genetic aspects of alpha(1)-antitrypsin deficiency: phenotypes and genetic modifiers of emphysema risk. Thorax 2004; 59: 259-64. PubMed  
 10. Lomas DA and Mahadeva R. Alpha 1-antitrypsin polymerization and the serpinopathies: pathobiology and prospects for therapy. J Clin Invest 2002; 110: 1585-90. PubMed  
 11. Stockley RA, Bayley DL, Unsal I and Dowson LJ. The effect of augmentation therapy on bronchial inflammation in alpha 1 antitrypsin deficiency. Am J Respir Crit Care Med 2002; 165: 1494-8. PubMed  
 12. Stecenko AA and Brigham KL. Gene therapy progress and prospects: alpha-1 antitrypsin. Gene Ther 2003; 10: 95-9. PubMed  
 13. Perlmutter DH, Silverman GA. Hepatic fibrosis and carcinogenesis in α1-antitrypsin deficiency: a prototype for chronic tissue damage in gain-of-function disorders. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2011 Mar 1;3(3). PMID: 21421920 PubMed  
 14. Janoff A. Elastases and emphysema: current assessment of the protease-antiprotease hypothesis. Am Rev Respir Dis 1985; 132: 417-33. PubMed  
 15. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. 2022 GOLD Report. goldcopd.org  
 16. Tomashefski JF Jr, Crystal RG, Wiedemann HP, Mascha E and Stoller JK. The bronchopulmonary pathology of alpha-1 antitrypsin (AAT) deficiency: findings of the death review committee of the national registry for individuals with severe deficiency of alpha-1 antitrypsin. Hum Pathol 2004; 35: 1452-61. PubMed  
 17. American Thoracic Society/European Respiratory Society. American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: standards for the diagnosis and management of individuals with alpha-1 antitrypsin deficiency. Am J Respir Crit Care Med 2003; 168: 818-900. PubMed  
 18. Hussain M, Mieli-Vergani G and Mowat AP. Alpha 1-antitrypsin deficiency and liver disease: clinical presentation, diagnosis and treatment. J Inherit Metab Dis 1991; 14: 497-511. PubMed  
 19. Hogarth DK. Alpha-1 antitrypsin deficiency. BestPractice, last updated Aug 12, 2016.
 20. Gøtzsche PC, Johansen HK. Intravenous alpha-1 antitrypsin augmentation therapy for treating patients with alpha-1 antitrypsin deficiency and lung disease. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Sep 20;9:CD007851. DOI: 10.1002/14651858.CD007851.pub3 DOI  
 21. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL-Stöd för styrning och ledning. 2017. www.socialstyrelsen.se  
 22. Alpha-1-Antitrypsin Deficiency Registry Study Group. Survival and FEV1 decline in individuals with severe deficiency of alpha1-antitrypsin. Am J Respir Crit Care Med 1998; 158: 49-59. PubMed  
 23. Dawkins PA, Dowson LJ, Guest PJ and Stockley RA. Predictors of mortality in alpha 1-antitrypsin deficiency. Thorax 2003; 58: 1020-6. PubMed  
 • Hanns-Ulrich Marschall, professor och universitetssjukhusöverläkare, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet