Primär skleroserande kolangit

  • Definition:Primär skleroserande kolangit (PSC) är en kronisk fibroserande inflammation i intra- och extrahepatiska gallgångar som till leder till levercirros och leversvikt.
  • Förekomst:Förekommer framför allt hos personer med samtidig IBD, främst ulcerös kolit. I cirka två tredjedelar är det män som får PSC, typisk ålder vid diagnos är 25–45 år.
  • Symtom:Ofta hittas tecken på PSC vid uppföljning av IBD utan att symtom föreligger. Typiska symtom kan vara hepatisk klåda, fatigue/trötthet, viktnedgång och tecken på recidiverande kolangit med buksmärta och feber.
  • Kliniska fynd:Det behöver inte föreligga kliniska fynd. Lever- och mjältförstoring är vanligast.
  • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av kolangiografi, MRC eller ERC. I vissa fall krävs biopsi.
  • Behandling:Det finns ingen fungerande läkemedelsbehandling vid PSC. I vissa fall kan dilatation av gallvägar ge symtomlindring.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.