Kolecystit, akut

  • DEFINITION:Tillstånd med inflammation i gallblåsan, vanligtvis orsakat av en sten i gallgångarna.
  • FÖREKOMST:Vanligast hos kvinnor. Incidensen ökar upp till 50–60 års ålder.
  • ANAMNES:Patienten har ont och är öm under höger revbensbåge och har ofta samtidigt illamående och har uppkastningar. Subfebril temperatur. 
  • KLINISKA FYND:Tydlig ömhet under höger arkus, med ibland utstrålning till ryggen.
  • DIAGNOS:Diagnosen ställs med hjälp av anamnes, kliniska fynd, blodprover och bilddiagnostik som talar för kolecystit.
  • BEHANDLING:Minskat/inget intag per os, smärtlindring. Oftast utförs akut kolecystektomi. Antibiotika behöver inte ges rutinmässigt. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.