Gallstenssjukdom och akut kolangit

 • Definition:Gallstenssjukdom beror på gallsten i gallblåsan eller i de djupa gallgångarna. Kan ge kolangit, bakteriell infektion i gallgångar, kolecystit och pankreatit.
 • Förekomst:De flesta personer med gallstenar är asymtomatiska, prevalensen ökar med stigande ålder.
 • Symtom:Ofta smärta över gallblåseområdet. Ikterus förekommer vid ocklusion. Vid kolangit uppstår sjukdomskänsla och feber.
 • Kliniska fynd:Typiskt vid symtomatisk sjukdom är återkommande smärtor över höger övre bukhalvan. Ikterus förekommer vid total ocklusion och vid kolangit. Vid kolangit finns tecken på systemisk infektion/sepsis.
 • Diagnostik:Diagnosen gallstensanfall baseras på symtom, kliniska fynd och ultraljudsundersökning. Kolangitdiagnosen baseras på tecken på systemisk infektion, kolestas och positiva fynd vid bilddiagnostik.
 • Behandling:Symtomlindring. Vid symtomatisk gallstenssjukdom rekommenderas operation, i vissa fall observation, beroende på lokalisationen av stenen. Vid kolangit ges antibiotika. Akut opereation kan behövas för att ta bort obstruktion i gallgångar.

Basfakta

Definition

 • Ett annat namn för gallstenssjukdom är kolelitiasis.
 • Det är en sjukdom i gallvägarna som beror på gallsten i gallblåsan eller i de djupa gallgångarna, duktus koledokus och gallgångarna från levern:1-2
  • Sten i gallblåsan (kolecystolitiasis)
  • Sten i de djupa gallgångarna (koledokolitiasis)
 • Tillståndet kan kompliceras med inflammationer samt ocklusion av gallgången och pankreasgången:
 • Kolangit är en bakteriell infektion i gallgångarna som kan ge lindrig till allvarlig sjukdomsbild.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Försäkringsmedicinsk bedömning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.