Pankreatit, kronisk

  • Definition:Kronisk inflammation som leder till kvarstående skada av pankreas.
  • Förekomst:I Europa är prevalensen är 120/100 000 personer och incidensen är 5–10/100 000 personår.
  • Symtom:Kroniska eller recidiverande magsmärtor, ibland måltidsrelaterade, viktnedgång och något mer sällan steatorré och symtom som vid diabetes mellitus.
  • Kliniska fynd:Tecken till undernäring vid exokrin svikt. Ömhet vid bukpalpation. Eventuellt fynd som överensstämmer med långvarigt högt alkoholintag.
  • Diagnostik:Minskat P/S-amylas eller P/S-lipas kan förekomma. Typiska fynd vid medicinsk bilddiagnostik där DT-undersökning i flera kontrastfaser (pankreasprotokoll) är förstahandsmetod. 
  • Behandling:Upphöra med, eller kraftigt minska intag av, alkohol. Rökstopp. Smärtlindring, pankreasenzymer (vid exokrin pankreas svikt), diabetesbehandling (vid endokrin pankreassvikt) och näringstillskott om malnutrition föreligger. I vissa fall är endoskopiska och kirurgiska åtgärder indicerade.

Basfakta

Definition

  • Kronisk inflammation och irreversibla förändringar i pankreas åtföljt av buksmärtor och/eller minskad pankreasfunktion.1
  • Varierande grad av kronisk inflammation, fibros, förträngning/dilatation av gångarna och utveckling av cystor ökar förlusten av endokrin och exokrin vävnad.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.