Akut pankreatit

  • Definition:Akut, reversibel inflammation i pankreas med hastig debut. Ofta utlöst av gallstenar eller långvarig överkonsumtion av alkohol.
  • Förekomst:Incidensen varierar i olika studier från 5,4 per 100 000 till 79,8 per 100 000 per år.
  • Symtom:Kan variera från ett mindre allvarligt till ett livshotande tillstånd. Måttliga till kraftiga smärtor i epigastriet/periumbikalt med utstrålning mot ryggen, bröstet, flankerna eller nedre delen av buken.
  • Kliniska fynd:Buken kan vara öm. Tarmljud kan vara frånvarande med associerad paralytisk ileus och kan leda till en utspänd buk. Eventuellt feber på 38–39 °C, takykardi med hypotoni, takypné och andra tecken på hypovolemi.
  • Diagnostik:Kräver minst två av följande: abdominala smärtor som talar för tillståndet, S-lipas eller -amylas >3 x övre referensvärdet, bilddiagnostiska fynd förenliga med akut akut pankreatit på DT.
  • Behandling:Symtomlindring, vätsketerapi, näring och behandling vid eventuell organsvikt. Vid gallsten som utlöser tillståndet rekommenderas ERCP med kolecystektomi. Alkoholabstinens. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.