Gå direkt till huvudinnehållet

Akut pankreatit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Akut, reversibel inflammation i pankreas med hastig debut. Ofta utlöst av gallstenar eller långvarig överkonsumtion av alkohol.
Förekomst:
Incidensen varierar i olika studier från 5,4 per 100 000 till 79,8 per 100 000 per år.
Symtom:
Kan variera från ett mindre allvarligt till ett livshotande tillstånd. Måttliga till kraftiga smärtor i epigastriet/periumbikalt med utstrålning mot ryggen, bröstet, flankerna eller nedre delen av buken.
Kliniska fynd:
Buken kan vara öm. Tarmljud kan vara frånvarande med associerad paralytisk ileus och kan leda till en utspänd buk. Eventuellt feber på 38–39 °C, takykardi med hypotoni, takypné och andra tecken på hypovolemi.
Diagnostik:
Kräver minst två av följande: abdominala smärtor som talar för tillståndet, S-lipas eller -amylas >3 x övre referensvärdet, bilddiagnostiska fynd förenliga med akut akut pankreatit på DT.
Behandling:
Symtomlindring, vätsketerapi, näring och behandling vid eventuell organsvikt. Vid gallsten som utlöser tillståndet rekommenderas ERCP med kolecystektomi. Alkoholabstinens. 
 1. Lankisch PG, Apte M, Banks PA, et al. Acute pancreatitis. Lancet. 2015 Jul 4;386(9988):85-96. PubMed  
 2. Whitcomb DC. Acute pancreatitis. N Engl J Med 2006; 354: 2142-50. PubMed  
 3. Quinlan JD. Acute pancreatitis. Am Fam Physician. 2014 Nov 1;90(9):632-639. PubMed  
 4. Frossard J-L, Steer ML, Pastor CM. Acute pancreatitis. Lancet 2008; 371: 143-52. PubMed  
 5. Hansen BØ, Schmidt PN. Ny klassifikation af pancreatitis acuta. Ugeskr Læger 2011; 173: 42. Ugeskrift for Læger  
 6. Kingsnorth A, O'Reilly D. Acute pancreatitis. BMJ 2006; 332: 1072-6. PubMed  
 7. Lindell G, Lundqvist A. Gallvägs- och pankreassjukdomar. Pankreatit. Läkemedelsboken 2018 (hämtad 2019-06-04). lakemedelsboken.se  
 8. Svensk gastroenterologisk förening. Nationell riktlinje Akut pankreatit. 2020-05-04 (Hämtad 2020-10-19). svenskgastroenterologi.se  
 9. Yadav D, Lowenfels AB. The epidemiology of pancreatitis and pancreatic cancer. Gastroenterology 2013; 144(6): 1252-61. pmid:23622135 PubMed  
 10. Chatila AT, Bilal M, Guturu P. Evaluation and management of acute pancreatitis. World J Clin Cases 2019; 7(9): 1006-1020. pmid:31123673 PubMed  
 11. Lankisch PG, Lowenfels AB, Maisonneuve P. What is the risk of alcoholic pancreatitis in heavy drinkers? Pancreas 2002; 25: 411-2. PubMed  
 12. Venneman NG, Buskens E, Besselink MG, et al. Small gallstones are associated with increased risk of acute pancreatitis: potential benefits of prophylactic cholecystectomy? Am J Gastroenterol 2005; 100: 2540-50. PubMed  
 13. Preiss D, Tikkanen MJ, Welsh P, et al. Lipid-modifying therapies and risk of pancreatitis: a meta-analysis. JAMA 2012; 308(8): 804-11. pmid:22910758 PubMed  
 14. Whitcomb DC. Value of genetic testing in management of pancreatitis. Gut 2004; 53: 1710-7. Gut  
 15. Carnovale A, Rabitti PG, Manes G et al. Mortality in acute pancreatitis: is it an early or a late event? JOP 2005; 6: 438-44. PubMed  
 16. Fu CY, Yeh CN, Hsu JT et al. Timing of mortality in severe acute pancreatitis: experience from 643 patients. World J Gastroenterol 2007; 13: 1966-9. PubMed  
 17. Mitchell RMS, Byrne MF, Baillie J. Pancreatitis. Lancet 2003; 361: 1447-55. PubMed  
 18. Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al. Classification of acute pancreatitis--2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut 2013; 62(1): 102-11. pmid:23100216 PubMed  
 19. Wilson J, Zarabi S. BET 1: SIRS criteria as a way of predicting mortality in acute pancreatitis. Emerg Med J 2017; 34(9): 621-622. pmid:28827292 PubMed  
 20. Toouli J, Brooke-Smith M, Bassi C, Carr-Locke D, Telford J, Freeny P, et al. Guidelines for the management of acute pancreatitis. J Gastroenterol Hepatol 2002; 17(suppl): S15-39.
 21. UK Working Party on Acute Pancreatitis. UK guidelines for the management of acute pancreatitis. Gut 2005; 54(suppl 3): iii1-9.
 22. Smotkin J, Tenner S. Laboratory diagnostic tests in acute pancreatitis. J Clin Gastroenterol 2002; 34: 459-62. PubMed  
 23. American Gastroenterological Association (AGA) Institute on “Management of Acute Pancreatitis” Clinical Practice and Economics Committee; AGA Institute Governing Board. AGA Institute medical position statement on acute pancreatitis. Gastroenterology. 2007;132(5):2019–2021.
 24. Neoptolemos JP, Kemppainen EA, Mayer JM, et al. Early prediction of severity in acute pancreatitis by urinary trypsinogen activation peptide: a multicentre study. Lancet 2000; 355: 1955-60. PubMed  
 25. Bollen TL, Singh VK, Maurer R, et al. A comparative evaluation of radiologic and clinical scoring systems in the early prediction of severity in acute pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2012;107(4):612–619.
 26. The Royal College of Radiologists. Making the best use of a Department of Clinical Radiology. Guidelines for doctors. Fourth edition. London: The Royal College of Radiologists, 1998
 27. Working Group IAP/APA (121 international collaborators). IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. Pancreatology 2013; 13(4 Suppl 2): e1-15. pmid:24054878 PubMed  
 28. Stimac D, Miletic D, Radic M, et al. The role of nonenhanced magnetic resonance imaging in the early assessment of acute pancreatitis. Am J Gastroenterol 2007; 102: 997-1004. PubMed  
 29. Leung TK, Lee CM, Lin SY, Chen HC, Wang HJ, Shen LK, et al. Balthazar computed tomography severity index is superior to Ranson criteria and APACHE II scoring system in predicting acute pancreatitis outcome. World J Gastroenterol 2005; 11: 6049-52. PubMed  
 30. Chatzicostas C, Roussomoustakaki M, Vardas E, Romanos J, Kouroumalis EA. Balthazar computed tomography severity index is superior to Ranson criteria and APACHE II and III scoring systems in predicting acute pancreatitis outcome. J Clin Gastroenterol 2003; 36: 253-60. PubMed  
 31. Vriens PW, van de Linde P, Slotema ET, Warmerdam PE, Breslau PJ. Computed tomography severity index is an early prognostic tool for acute pancreatitis. J Am Coll Surg 2005; 201: 497-502. PubMed  
 32. Aycinena F, Daley B. Acute pancreatitis. BestPractice, last updated May 23, 2013.
 33. de-Madaria E, Buxbaum JL, Maisonneuve P et al.; ERICA Consortium. Aggressive or Moderate Fluid Resuscitation in Acute Pancreatitis. N Engl J Med. 2022 Sep 15;387(11):989-1000. PMID: 36103415 PubMed  
 34. Marik PE, Zaloga GP. Meta-analysis of parenteral nutrition versus enteral nutrition in patients with acute pancreatitis. BMJ 2004; 328: 1407-10. PubMed  
 35. Poropat G, Giljaca V, Hauser G, et al. Enteral nutrition formulations for acute pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 23;3:CD010605. Cochrane (DOI)  
 36. SBU. Åtgärder vid sten i de djupa gallgångarna - En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, ekonomiska, sociala och etiska aspekter. 2019-03-19. www.sbu.se  
 37. van Dijk SM, Hallensleben NDL, van Santvoort HC, et al. Acute pancreatitis: recent advances through randomised trials. Gut 2017; 66(11): 2024-2032. pmid:28838972 PubMed  
 38. Neoptolemos JP, Raraty M, Finch M, Sutton R. Acute pancreatitis: the substantial human and financial costs. Gut 1998; 42: 886-91. Gut  
 39. Gislason H, Vetrhus M, Horn A, Sondenaa K, Søreide O, Viste A et al. Endoscopic sphincterotomy in acute gallstone pancreatitis: a prospective study of the late outcome. Eur J Surg 2001; 167: 204-8. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Matthias Löhr, professor och överläkare, Gastrocentrum Kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset