Gå direkt till huvudinnehållet

Pankreatiska pseudocystor

Senast reviderad:


Definintion:
Pankreatiska pseudocystor definieras som lokaliserade vätskeansamlingar i eller kring pankreas och omges av en tydligt avgränsad vägg utan att innehålla fast material.
Förekomst:
Förekommer hos patienter som har haft en akut eller kronisk inflammation i pankreas.
Symtom:
En pankreatisk pseudocysta är ofta asymtomatisk, men symtom uppstår vid uppkomst av komplikationer, såsom infektion, ruptur och blödning. De kan också ge buksmärtor, viktnedgång, tidig mättnadskänsla, illamående, kräkningar och ikterus.
Kliniska fynd:
Kan bestå av till exempel abdominal smärta, palpabel abdominal svullnad, peritoneal irritation, feber, lågt blodtryck, ikterus, pleuraeffusion.
Diagnos:
Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. Undersökning med ultraljud, CT, MRT och bedömning av aspirationsvätska behövs ofta för differentialdiagnostik. 
Behandling:
Hos många som inte har symtom och är asymtomatiska kan man avvakta. Vid större cystor eller cystor som har risk att ge komplikationer rekommenderas dränage. 
  1. Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al. Acute Pancreatitis Classification Working Group. Classification of acute pancreatitis--2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut 2013; 62: 102-111. pmid:23100216 PubMed  
  2. Jani N, Bani Hani M, Schulick RD, Hruban RH, Cunningham SC. Diagnosis and management of cystic lesions of the pancreas. Diagn Ther Endosc. 2011;2011:478913. PubMed  
  3. Soliani P, Franzini C, Ziegler S: Pancreatic pseudocysts following acute pancreatitis: risk factors influencing therapeutic outcomes. JOP 2004; 5: 338-47. PubMed  
  4. Zerem E, Hauser G, Loga-Zec S, et al. Minimally invasive treatment of pancreatic pseudocysts. World J Gastroenterol 2015; 21(22): 6850-60. pmid:26078561 PubMed  
  5. Weckman L, Kylanpaa ML, Puolakkainen P: Endoscopic treatment of pancreatic pseudocysts. Surg Endosc 2006; 20: 603-7. PubMed  
  6. Gurusamy KS, Pallari E, Hawkins N, et al. Management strategies for pancreatic pseudocysts. Cochrane Database Syst Rev 2016; 4: CD011392. pmid:27075711 PubMed  
  7. Nealon WH, Walser E. Surgical management of complications associated with percutaneous and/or endoscopic management of pseudocyst of the pancreas. Ann Surg 2005; 241: 948-57. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Matthias Löhr Professor och överläkare, Gastrocentrum Kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset