Gå direkt till huvudinnehållet

Pankreascancer

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Malign tumör i bukspottkörteln. Duktal pankreascancer (exokrina pankreas) utgör de allra flesta fall.
Förekomst:
I Sverige insjuknar knappt 2 000 personer årligen i pankreascancer
Symtom:
Ikterus, buksmärta, viktnedgång och illamående. Ofta vaga och ospecifika symtom till en början. 
Kliniska fynd:
Ikterus, smärta i övre delen av buken och/eller ryggen tillsammans med ofrivillig viktnedgång samt palpabel knöl i övre delen av buken kan ge misstanke enligt standardiserat vårdförlopp (RCC). 
Diagnostik:
Akut (inom 24 timmar): ultraljud av lever, gallvägar och pankreas. Diagnosen ställs i regel med DT eller MR.
Behandling:
Resektion av tumören samt cytostatika vid kurativt syftande behandling. Cytostatika ges ofta vid palliativt syftande behandling. Behandling som avlastar gallvägs- och/eller duodenalobstruktion kan behöva ges.
  1. Kamisawa T, Wood LD, Itoi T, Takaori K. Pancreatic cancer. Lancet. 2016 Jul 2;388(10039):73-85. doi: 10.1016/S0140-6736(16)00141-0. pmid: 26830752. PubMed  
  2. Nationellt vårdprogram Bukspottkörtelcancer, RCC. Hämtad 2023-07-24 cancercentrum.se  
  3. Wood LD, Canto MI, Jaffee EM, Simeone DM. Pancreatic Cancer: Pathogenesis, Screening, Diagnosis, and Treatment. Gastroenterology. 2022 Aug;163(2):386-402.e1. doi: 10.1053/j.gastro.2022.03.056. Epub 2022 Apr 7. PMID: 35398344 PubMed  
  4. Association of the Nordic Cancer Registries. NORDCAN. Hämtad 2023-07-24 nordcan.iarc.fr  
  5. De La Cruz MS, Young AP, Ruffin MT, et al. Diagnosis and management of pancreatic cancer. Am Fam Physician. 2014 Apr 15;89(8):626-32. PMID: 24784121. PubMed  
  6. Liao WC, Tu YK, Wu MS et al. Blood glucose concentration and risk of pancreatic cancer: systematic review and dose-response meta-analysis. BMJ. 2015 Jan 2;350:g7371. doi: 10.1136/bmj.g7371. Erratum in: BMJ. 2016 Jul 22;354:i4089. PMID: 25556126 PubMed  
  7. Gapstur SM, Jacobs EJ, Deka A, et al. Association of alcohol intake with pancreatic cancer mortality in never smokers. Arch Intern Med 2011; 171: 444-51. PubMed  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet