Subfrenisk abscess

  • Definition:Abscess under diafragma.
  • Förekomst:Är den vanligaste postoperativa abscessen vid abdominalkirurgi.
  • Symtom:Ofta oförklarlig feber. Få lokala symtom.
  • Kliniska fynd:Nedsatt allmäntillstånd, feber och eventuellt buksmärtor efter operation.
  • Diagnostik:Tillståndet påvisas med ultraljud, eventuellt CT eller MRT
  • Behandling:Dränering, eventuellt antibiotika.

Basfakta

Definition

  • Abscess under diafragma, oftast på höger sida.1
  • Den kan vara belägen längst bak eller längre fram i det subfreniska rummet.
  • Vanligtvis en postoperativ komplikation.

Diagnos

Behandling

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.