Gå direkt till huvudinnehållet

Subfrenisk abscess

Senast reviderad:


Definition:
Abscess under diafragma.
Förekomst:
Är den vanligaste postoperativa abscessen vid abdominalkirurgi.
Symtom:
Ofta oförklarlig feber. Få lokala symtom.
Kliniska fynd:
Nedsatt allmäntillstånd, feber och eventuellt buksmärtor efter operation.
Diagnostik:
Tillståndet påvisas med ultraljud, eventuellt CT eller MRT
Behandling:
Dränering, eventuellt antibiotika.
  1. Nassour I, Fang SH. Gastrointestinal perforation. JAMA Surg 2015; 150:177. PubMed  
  2. Heisler KA. Treatment of anastomotic leak. J Am Coll Surg 2014; 219:592. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Henrik Forssell, docent och överläkare, Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona