Gå direkt till huvudinnehållet

Spontan bakteriell peritonit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Primär eller spontan bakteriell peritonit (SBP) är en intraabdominal infektion som uppträder utan att det föreligger en kirurgiskt behandlingsbar intraabdominal orsak till infektionen.
Förekomst:
Förekommer nästan uteslutande hos personer med framskriden levercirros. 
Symtom:
Tillståndet inleds ofta akut med feber, buksmärtor och ändrat psykiskt status (förvirring).
I sällsynta fall finns inga symtom alls förutom försämring av allmäntillståndet.
Kliniska fynd:
Kan vara minimala. Feber, hypotoni och tecken på framskriden leversjukdom kan observeras.
Diagnostik:
Vid spontan bakteriell peritonit ses >250 polymorfonukleära leukocyter per mm3 i ascitesvätskan.
Behandling:
Består av tidig antibiotikabehandling med tillägg av albumin intravenöst. Därefter profylaktisk behandling. 
 1. Pericleous M, Sarnowski A, Moore A, et al. The clinical management of abdominal ascites, spontaneous bacterial peritonitis and hepatorenal syndrome: a review of current guidelines and recommendations. Eur J Gastroenterol Hepatol 2016; 28(3): e10-8. pmid:26671516 PubMed  
 2. Ding X, Yu Y, Chen M, et al. Causative agents and outcome of spontaneous bacterial peritonitis in cirrhotic patients: community-acquired versus nosocomial infections. BMC Infect Dis 2019; 19(1): 463. pmid:31122192 PubMed  
 3. Fiore M, Maraolo AE, Gentile I, et al. Nosocomial spontaneous bacterial peritonitis antibiotic treatment in the era of multi-drug resistance pathogens: A systematic review. World J Gastroenterol 2017; 23(25): 4654-4660. pmid:28740354 PubMed  
 4. Bajaj JS, Zadvornova Y, Heuman DM, et al. Association of proton pump inhibitor therapy with spontaneous bacterial peritonitis in cirrhotic patients with ascites. Am J Gastroenterol 2009;104:1130-4. PMID:19337238. PubMed  
 5. Dever JB, Sheikh MY. Review article: spontaneous bacterial peritonitis--bacteriology, diagnosis, treatment, risk factors and prevention. Aliment Pharmacol Ther 2015; 41(11): 1116-31. pmid:25819304 PubMed  
 6. Hagström H, Rorsman F. Infektioner vanliga vid akut och kronisk leversjukdom. Läkartidningen 2016; 113: DL6L. www.lakartidningen.se  
 7. Castedal M. Rutin Spontan bakteriell peritonit, SBP - Diagnostik och behandling. Västra götalandsregionen. 2014-04-09 (hämtad 2019-07-02) alfresco.vgregion.se  
 8. Fernández J, Navasa M, Planas R, et al. Primary prophylaxis of spontaneous bacterial peritonitis delays hepatorenal syndrome and improves survival in cirrhosis. Gastroenterology 2007; 133: 818-24. Gastroenterology  
 9. Gerbes AL, Labenz J, Appenrodt B, et al. S2k Leitlinie – Komplikationen der Leberzirrhose. DGVS 2018; 021-017: 1-169. www.awmf.org  
 10. Hung TH, Tsai CC, Hsieh YH, Tsai CC. The long-term mortality of spontaneous bacterial peritonitis in cirrhotic patients: A 3-year nationwide cohort study.. Turk J Gastroenterol 2015; 26(2): 159-62. pmid:25835115 PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Henrik Forssell Docent och överläkare, Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona