Retroperitoneal fibros

  • Definition:Retroperitoneal fibros karakteriseras av förnyad tillväxt av retroperitoneal vävnad som resultat av kronisk inflammation, så att urinledare och andra retroabdominala organ kommer i kläm.
  • Förekomst:Sällsynt tillstånd.
  • Symtom:Ospecifika symtom som dels beror till följd av kompressionseffekter och dels systemiska effekter.
  • Kliniska fynd:Vid klinisk undersökning ses vanligtvis inga kliniska fynd.
  • Diagnostik:Akutfasproteiner är som regel förhöjda. Ofta är ANA förhöjt. Bildgivande undersökningar kan bekräfta diagnosen.
  • Behandling:Det är osäkert vad som är den bästa behandlingen: kortikostroider, immunosupression eller kirurgi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.