Peritonit, komplikation till peritonealdialys

  • Definition:Peritonit är en av de mest allvarliga och livshotande komplikationerna vid peritonealdialys.
  • Förekomst:Har uppskattats till 0,06–1,66 episoder per år man utsätts för risk.
  • Symtom:De vanligaste symtom är buksmärtor. Andra symtom består av feber, illamående/kräkning, diarré och ömhet i magen.
  • Kliniska fynd:Abdominal ömhet, direkt och indirekt tryckömhet/släppömhet. Lågt blodtryck.
  • Diagnostik:Diagnosen kräver två av följande: tecken på peritonit såsom fynd av grumlig dialysvätska och/eller buksmärta, leukocyter över gränsvärden i dialysvätskan och/eller positiv odling.
  • Behandling:Består av antibiotikabehandling och eventuella justeringar i dialysen.
  • Prognos:Peritonit kan leda till döden hos patienter med peritonealdialys.

Basfakta

Definition

  • Peritonit är en av de mest allvarliga och livshotande komplikationerna vid peritonealdialys:1
    • Komplikationen kan dessutom leda till att proceduren misslyckas

Diagnos

Behandling

Prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.