Gå direkt till huvudinnehållet

Peritonit, komplikation till peritonealdialys

Senast reviderad:


Definition:
Peritonit är en av de mest allvarliga och livshotande komplikationerna vid peritonealdialys.
Förekomst:
Har uppskattats till 0,06–1,66 episoder per år man utsätts för risk.
Symtom:
De vanligaste symtom är buksmärtor. Andra symtom består av feber, illamående/kräkning, diarré och ömhet i magen.
Kliniska fynd:
Abdominal ömhet, direkt och indirekt tryckömhet/släppömhet. Lågt blodtryck.
Diagnostik:
Diagnosen kräver två av följande: tecken på peritonit såsom fynd av grumlig dialysvätska och/eller buksmärta, leukocyter över gränsvärden i dialysvätskan och/eller positiv odling.
Behandling:
Består av antibiotikabehandling och eventuella justeringar i dialysen.
Prognos:
Peritonit kan leda till döden hos patienter med peritonealdialys.
  1. Li PK, Szeto CC, Piraino B, et al. ISPD Peritonitis Recommendations: 2016 Update on Prevention and Treatment. Perit Dial Int 2016; 36(5): 481-508. pmid:27282851 PubMed  
  2. Piraino B, Bernardini J, Brown E, et al. ISPD position statement on reducing the risks of peritoneal dialysis-related infections. Perit Dial Int. 2011;31(6):614-630. PMID:21880990. PubMed  
  3. Liakopoulos V, Nikitidou O, Kalathas T, et al. Peritoneal dialysis-related infections recommendations: 2016 update. What is new?. Int Urol Nephrol 2017; 49(12): 2177-2184. pmid:28573488 PubMed  
  4. Piraino B. Innovations in Treatment Delivery, Risk of Peritonitis, and Patient Retention on Peritoneal Dialysis. Seminal Dial 2017; 30(2): 158-163. pmid:28066919 PubMed  
  5. Cho Y, Johnson DW. Peritoneal dialysis-related peritonitis: towards improving evidence, practices, and outcomes. Am J Kidney Dis 2014; 64(2): 278-89. pmid:24751170 PubMed  
  6. Htay H, Johnson DW, Craig JC, et al. Catheter type, placement and insertion techniques for preventing catheter-related infections in chronic peritoneal dialysis patients. Cochrane Database Syst Rev 2019; 5: CD004680. pmid:10.1002/14651858.CD004680.pub3 Cochrane (DOI)  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Henrik Forssell, docent och överläkare, Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona