Mesenteriell lymfadenit

  • DEFINITION:Inflammerade lymfkörtlar i mesenteriet.
  • FÖREKOMST:Relativt vanlig orsak till buksmärta.
  • SYMTOM:Centrala bukmärtor, oftast av varierande intensitet.
  • KLINISKA FYND:Ömhet i buken, men ingen défense eller släppömhet. Faryngit och cervikal adenit kan också föreligga.
  • DIAGNOSTIK:Eventuellt förhöjda infektionsparametrar.
  • BEHANDLING:Symtomlindring med analgetika och vila tills symtomen avtagit.

Basfakta

Definition

  • Inflammerade lymfkörtlar i mesenteriet.

Diagnos

Behandling

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.