Gå direkt till huvudinnehållet

Mesenteriell lymfadenit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Inflammerade lymfkörtlar i mesenteriet.
Förekomst:
Relativt vanlig orsak till buksmärta.
Symtom:
Centrala bukmärtor, oftast av varierande intensitet.
Kliniska fynd:
Ömhet i buken, men ingen défense eller släppömhet. Faryngit och cervikal adenit kan också föreligga.
Diagnostik:
Eventuellt förhöjda infektionsparametrar.
Behandling:
Symtomlindring med analgetika och vila tills symtomen avtagit.
  1. Vignault F, Filiatrault D, Brandt ML. Acute appendicitis in children: evaluation with US. Radiology. US. Radiology 1990; 176: 501-4. pmid:2195594 PubMed  
  2. Toorenvliet B1, Vellekoop A, Bakker R,. Clinical differentiation between acute appendicitis and acute mesenteric lymphadenitis in children. Eur J Pediatr Surg. 2011 Mar;21(2):120-3. PubMed  
  3. Hamberger B, Haglund U. Kirurgi. Stockholm, Sverige: Liber, 2017.
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

  • Henrik Forssell, docent och överläkare, Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona