Intraabdominala abscesser

 • DEFINITION:En abdominal abscess är en ansamling av pus eller infekterat material, vanligt till följd av en lokaliserad infektion i bukhålan.
 • FÖREKOMST:Vanligt tillstånd på allmänkirurgisk avdelning.
 • SYMTOM:Ofta föreligger predisponerande faktorer. Feber, takykardi och smärta kan vara mild eller frånvarande, särskilt hos patienter som står på antibiotika.
 • KLINISKA FYND:Feber, takykardi, endast i undantagsfall svullnad i buken. Ofta ileus. Eventuellt positivt psoastecken vid psoasabscess.
 • DIAGNOS:I första hand ultraljud eller DT. Infektionsparametrar är positiva, eventuellt abnorm lever- eller njurfunktion. Eventuellt positiv blododling. 
 • BEHANDLING:Huvudbehandlingen är i vanliga fall snabbt och fullständigt dränage av abscessen, kontroll över underliggande orsak och behandling med antibiotika. 

Basfakta

Definition

 • En abdominal abscess är en ansamling av pus eller infekterat material, vanligt till följd av en lokaliserad infektion i bukhålan:1-2
 • Man skiljer mellan intraperitoneala och retroperitoneala abscesser:
  • Intraperitoneala abscesser:
   • De flesta intraabdominala abscesser utgörs av intraperitoneala abscesser
   • Det är en samling av infekterad vätska inne i bukhålan
   • De vanligaste lokalisationerna när det gäller abscesser är nedre hypokondrium följt av bäckenet, det subhepatiska rummet och området under diafragma
  • Retroperitoneala och retrofasciala abscesser:
   • Indelas efter lokalisation i ett främre och ett bakre rum
   • Det är mer sällsynt med abscesser i dessa rum än i peritonealhålan

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.